Ülo Toomsalu • 25. november 2002 kell 6:16

EPL: Majaomanikud jäävad abirahata

Kohalik võim järel saab loa mitte maksta abiraha kinnisvara ja aktsiaid omavatele sotsiaalabitaotlejatele.

?Küllalt on juhtumeid, kus väga jõukal järjel inimesed, kel puudub näiteks kindel rahaline sissetulek palgana, küsivad endale toimetulekutoetust,? ütles sotsiaalkomisjoni esimees Toomas Vilosius Eesti Päevalehele. ?Samal ajal omavad nad hulgaliselt kinnisvara, metsa ja väärtpabereid.?

Detsembri algul Riigikogus lõpphääletusele pandava seadusega tahab kaksikliit seada sisse süsteemi, mis kohustab toetuste määramisel arvestama ka inimeste varalist seisu.

Uue korra järgi on riigi abile õigus neil, kelle sissetulek pärast eluruumi kulude mahaarvamist ?jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri ja kelle vara ei taga piisavaid elatusvahendeid?.

See säte on kavas jõustada 1. juulil 2003, et sotsiaalminister saaks välja töötada vara hindamise korra ja tingimused. Vilosiuse sõnul muutub kogu senine toetuste maksmise ideoloogia. ?Arvan, et Eestis on aeg see pööre teha, seda on sunnitud tegema enamik riike,? lisas ta.

Kuigi sissetulekute nappus ei tähenda alati vaesuses virelemist, ei saa abiküsijalt nõuda maja, korteri või isiklike asjade müümist. ?Välistatud pole aga eeldada taotlejalt luksusliku ja kuluka eluruumi vahetamist talle jõukohasema vastu,? leiavad eelnõu autorid.

Hetkel kuum