Viktoria Korpan • 2. detsember 2002 kell 8:20

PRIA maksab täna põllumeestele 99,5 mln krooni põuatoetust

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet maksab 8244 põllumehele loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju hüvitamiseks kokku 99,5 mln kr.

Sellest summast saavad piimalehmakasvatajad 54 miljonit, põllukultuuride kasvatajad 44 miljonit ja ute- ning kitsekasvatajad 1,5 miljonit krooni, teatas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Põuatoetuse suuruseks on 547,35 krooni piimalehma, 114,35 krooni ute või kitse ja 190,75 krooni ühe hektari tera- ja kaunvilja ning seemne- ja kiulina kohta.

Põllukultuuride kasvatamise toetus diferentseeritakse maakondade kaupa järgmiselt:

* Harju-, Hiiu-, Lääne-, Pärnu-, Rapla- ja Saaremaa põllumehed saavad toetust 228,90 krooni hektari kohta (ühikumääraga 1,2);

* Jõgeva-, Järva-, Valga- ja Võrumaa põllumehed saavad toetust 190,75 krooni hektari kohta (ühikumääraga 1,0);

* Ida-Viru-, Lääne-Viru-, Põlva-, Tartu- ja Viljandimaa põllumehed saavad toetust 152,60 krooni hektari kohta (ühikumääraga 0,8).

Põuatoetust saab 908 ute ja kitse kasvatamise toetuse saajat kokku 13 081 looma eest, 2703 piimalehmatoetuse saajat kokku 98 651 looma eest ja 4633 tera- ja kaunvilja ning seemne- ja kiulina kasvatamise toetuse saajale kokku 241 403 hektari kohta.

Toetuse saajate nimekirjad on PRIA <#internetileheküljel=http://web.pria.ee>.

Toetust antakse põllumajandustootjale, kellele on tänavu makstud piimalehma või ute ja kitse kasvatamise toetust. Toetust saavad ka need tootjad, kelle toetustaotlus jäeti rahuldamata maksuvõlgnevuse tõttu, juhul kui maksuvõlg ei ületanud 100 krooni.

Toetust saab ka ettevõtja, kellele maksti põllukultuuride kasvatamise toetust tera-ja kaunvilja ning seemne- ja kiulina kasvatamise eest. Toetust ei maksta rapsi ega rüpsi põllupindade kohta, kuna nende kultuuride saagikus ei olnud madalam varasemate aastate saagikusest ning piimalehma, ute- ja kitsekasvatajatele, kes on nende loomade pidamise lõpetanud tänavu 1. septembriks.

Ammlehmade kasvatajad saavad kokku 1,5 miljonit krooni põuatoetust kätte koos ammlehmatoetusega enne jõule.

Hetkel kuum