2. detsember 2002 kell 22:00

Uus trend logistikas ? 4PL

Uue käsituse puhul on sisuliselt tegemist 3PL ehk kolmanda poole logistika edasiarendusega.

Tootmis- ja kaubandusfirmade logistiliste funktsioonide sisseostmine on alates 1980ndate lõpust pidevalt laienenud. Areng on toimunud lihtsamalt keerulisele. Algul tegelesid kolmanda poole logistiliste teenuste pakkujad peamiselt oma transpordi- ja laoressursside andmisega klientide käsutusse, neid vajadusel kliendi erinõuetele kohandades. Tänapäeval pakuvad 3PL firmad peale transpordi ja ladudega seonduvate logistiliste teenuste kõikvõimalikke väärtust lisavaid teenuseid alates kommunikatsioonikeskuste (call centres) opereerimisest kuni kliendi toodete lõppkooste teostamiseni, kliendi debitoorsete võlgnevustega tegelemiseni või üldse juhivad kogu kliendi tarneketti.

Seega ühelt poolt lihtsustub oma logistilisi funktsioone sisseostvate ettevõtete tegevus, teisalt nõuavad nad oma 3PL teenuste osutajatelt üha keerukamaid, komplektsemaid ja enam konkreetse kliendi vajadustele kohandatud logistilisi lahendusi. Paljudel juhtudel ei võimalda 3PL firmade kogemused, oskused ja tehnoloogilised ressursid kliendi poolt nõutava keerukusastmega teenuseid välja töötada ega pakkuda.

Olukorra lahendamiseks alustasid paljud 3PL firmad koostööd juhtimis- ja IT-teenuseid pakkuvate firmadega, et olla võimelised oma klientidele terviklahendusi pakkuma. Mainitud koostööst tulenev sünergia lõi aluse kvalitatiivselt uue tasandi logistikateenuste pakkujate, 4PL firmade tekkeks.

Neljanda poole logistikateenuste pakkuja on tarneketi integraator, kes ühendab oma organisatsiooni ressursid, mahud ja tehnoloogiad alltöövõtjatest teenusepakkujate omadega ning juhib neid eesmärgiga pakkuda laiahaardelisi tarneketi juhtimise lahendusi. 4PL pakkuja ühendab 3PL teenuse pakkujate ja äriprotsesside juhtijate kompetentsuse sellisel moel, et tarneketi korraldamise lahendused jõuaksid kliendini tsentraliseeritud kontaktikorralduse kaudu. Seega ühendab 4PL teenuste pakkuja kliendi ja 3PL teenuse pakkuja(d) juhtimis- ja IT-teenuste kaudu.

4PL teenuste sihtgrupp on suured rahvusvahelised korporatsioonid, kes soovivad oma tarneketi juhtimise funktsioone enam-vähem täielikult sisse osta. Praktikas toimivad 4PL lahendused tänapäeval auto- ja elektroonikatööstuses kui keerukaimat tarneketi juhtimist eeldavates tööstusharudes.

Autor: Ain Kiisler

Hetkel kuum