Heidit Kaio • 3. detsember 2002 kell 22:00

Rahvaliidu rahaskeem nüüd lubatud

Erakonnaseadus praegusel kujul keelab erakondadel võtta vastu annetusi ettevõtetelt, kes on saanud toetust riigilt või kohalikelt omavalitsustelt.

Rahvaliit sai 60 000 krooni põllumajandusettevõttelt Kaiu LT, mille omanik on Riigikogu liige, rahvaliitlane Tiit Tammsaar. Kaiu LT on saanud riigilt põllumajandustoetust.

Riigikontrolöri kohusetäitja Jüri Kõrge on andnud hinnangu, et Rahvaliidu toetus on kehtiva seadusega vastuolus ja tuleks tagasi maksta.

?Teatavaid vigu võib suure majapidamise korral kõigil juhtuda, ent oma renomee huvides võiks Rahvaliit vaidlustatava summa tagasi maksta,? ütles Keskerakonna peasekretär Küllo Arjakas.

Eile Riigikogus Keskerakonna ettepanekul vastu võetud seaduse muudatus lubab edaspidi Rahvaliidul ja teistel erakondadel taolisi annetusi vastu võtta.

Erakondi võivad rahastada ikalduse hüvitist, riiklikku ja Euroopa Liidu fondidest toetust saavad ettevõtted.

?Küllo Arjakase seaduse muudatuse ettepanek oli veelgi laialdasem kui meie oma,? ütles Tiit Tammsaar. Tema ütlust mööda käivad selle seaduse punkti alla ka laevafirmad ja teised transpordidotatsiooni saavad ettevõtted.

?Põhimõtteliselt annab see valitsusele võimaluse ühe käega ettevõttele toetust määrata ja teise käega selle erakonna kassasse tagasi küsida,? ütles isamaaliitlane Mart Nutt.

Kuigi erakonnaseadus sisaldab piiranguid ja keelde, uue nähtusena ka karistusi, puudub Eestis jätkuvalt institutsioon, kes kontrolliks erakondade esitatud andmete tõele vastavust või nõuaks seaduse rikkumise puhul trahvi maksmist.

?Arutelu selle üle veel käib, et kas kontrollija võiks olla kohus, ministeerium või mõni erapooletu kogu,? ütles Mart Nutt.

Küllo Arjakas märkis, et erakonnaseaduse rikkumist võib täheldada Vabariigi Valimiskomisjon ? eeskätt valimisaruandluse puhul, mittetulundusühingute registripidaja korraliselt esitatud aruannete puhul ja registritele esitatud andmete jälgijad, st ajakirjandus.

Erakonnaseaduse muutmine Riigikogus sai alguse Äripäeva kevadisest artiklite seeriast, mis käsitles Rahvaliidu kuue Riigikogu liikme sularahaannetusi. Tookord tunnistas prokuratuur erakonnaseaduse nimetatud punkti nõrgalt sõnastatuks ja möönis, et kui isegi eksimine seaduse vastu oleks tuvastatav, ei ole selle eest ette nähtud karistust.

Kohalike omavalitsuste valimistel kasutas Rahvaliidu poolt juba läbiproovitud sularahaannetuste skeemi Keskerakond.

Eile vastu võetud muudatusega on seaduses täpsustatud, et erakond võib võtta vastu ühelt inimeselt aasta jooksul 10 000 krooni sularahas.

Seaduse muudatused hakkavad kehtima 1. jaanuaril ja erakonnad peavad neid arvestama Riigikogu valimiste rahastamisel.

Hetkel kuum