Kadi Heinsalu • 4. detsember 2002 kell 12:21

Maksuametil kaob pankrotiprotsessis eelisseisund

Uues pankrotiseaduse eelnõus on vähenenud nõuete järkude arv, maksuameti eelisseisund kaob.

Pahatihti on kuuldud pankrotiavalduse esitajatelt, et nende pöördumine kohtusse oli kasutu, kuivõrd riigi maksunõuete ja ettevõtte töötajate töötasunõuete eelisrahuldamine viis pankrotivara nulli ammu enne kui järg avaldajate nõueteni jõudis, rääkis Riigikogu õiguskomisjoni esimees Väino Linde.

Erinevalt varasemast kaob töötuskindlustuse seaduse jõustumisega vajadus töötajate eesõigusnõuete järele: nende nõuete rahuldamiseks on loodud töötuskindlustuse fond, kust tehakse tööandja pankroti korral töötajatele väljamaksed nende kolme kuu keskmise palga ulatuses.

Teiseks ei ole olemas mingit selget põhjendust, miks peaks riik võlausaldajana olema eelistatumas seisundis kui ülejäänud võlausaldajad, jätkas Linde. 'Vastupidi, tegelikult on riigi käes maksuameti näol väga võimas haldusaparaat, kes saab tarvitusele võtta teiste võlausaldajatega võrreldes väga olulisi meetmeid võlgade sissenõudmiseks,' rääkis Linde. Seetõttu jäävadki eelnõu kohaselt alles üksnes kolm nõuete järku: pandiga tagatud nõuded, muud tähtaegselt tunnustatud nõuded ja tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded.

Hetkel kuum