5. detsember 2002 kell 22:00

Tunnustamistähtaja edasilükkamise vajadus

Kui 2003. aasta tähtaeg aga jääb paika, siis pean ma uuel aastal ettevõtte sulgema. Minu probleem on see, et tootmine asub rendipinnal, mul pole kinnisvaratagatist pangalaenu võtmiseks ja pean tegema investeeringuid vaid omavahendite arvel.

Firmal on euroinvesteeringute tegemine järgmise aasta jooksul täiesti mõeldav ja reaalne. Ma pean lugu nendest firmadest, kes on investeeringud juba teinud, kuid palju on ka ettevõtteid, keda on takistanud pangast laenu saamisel ja investeerimisel just kinnisvara puudumine. OÜ Rannapagar juhatuse liige Reino Teemägi

Liitu kuuluvad kalatööstused investeerinud toiduseadusega ette nähtud nõuete täitmiseks viimase aasta jooksul üle 200 miljoni krooni. Nüüd plaanitava seadusemuudatusega aga saavad konkurentsieelise ettevõtted, kes pole teinud investeeringuid, ja meid karistatakse seaduskuulelikkuse eest. Investeeringud kajastuvad ju omahinnas. kalaliidu tegevdirektor Valdur Noormägi

Mingil juhul ei taheta karistada tublisid ettevõtteid. Samas aga on näha, et paljud ettevõtjad käituvad nagu eestlased ikka ? tunnustamistaotlusi laekub viimasel hetkel. Me lihtsalt ei suuda seda laviini vastu võtta ja sellepärast on otstarbekas muuta seadust nii, et taotlus peab olema firmadel 1. jaanuariks, mitte aga tunnustus käes juba selleks ajaks. põllumajandusministeeriumi veterinaar- ja toiduosakonna juhataja Hendrik Kuusk (ÄP 01.11.)

Riigi poolt kehtestatud nõuded peavad ja hakkavad olema üheselt kohustuslikud kõigile. Nende täitmine on olnud rahaliselt koormav kõigile seaduskuulelikele ettevõtjatele. Samas on ettevõtteid (-jaid) kes ei ole seni suutnud ega tahtnud investeerida kehtestatud nõuete täitmiseks ning on pigem kasutanud eelisolukorda turul hinnasõjaks.

Puudub vähimgi veendumus, et saadavat lisaaega kasutatakse või ollakse suutelised kasutama ettevõtete nõuetele vastavusse viimiseks. piimaliidu juhatuse esimees Neeme Jõgi (ÄP 15.11)

Tunnustamise saamiseks vajalikud nõuded olid kõikidele aastate eest teada ning nendega vastavusse viimise ajagraafik tuli veterinaar- ja toiduametile juba tükk aega tagasi esitada. Ettevõte pidi selle täitmisest ametit pidevalt teavitama. Seega olid mängureeglid juba ammu teada! Kas ei pane me nüüd ajapikendust andes teadlikult ebaausa konkurentsi tingimustesse need ettevõtted, kes tunnustuse saamise nimel investeerisid!?

Turul on tegijaid, kes pole kunagi soovinudki tunnustuse saamiseks vajalikke investeeringuid teha. Nad on teadlikult arvestanud sellega, et kasutavad konkurentsieelist, ja võtnud turult kõrgemat kasumimarginaali. ASi Wõro Kommerts juhatuse esimees Aigar Pindmaa (ÄP 28.11.)

Hetkel kuum