19. detsember 2002 kell 22:00

Saatmata teade jätab kindlustushüvitisest ilma

Kui inimene ostab auto, mis on kindlustatud ja omanikuvahetusest ei ole mõlemad osapooled kindlustusfirmale 31 päeva jooksul kirjalikult teatanud, võib ostja õnnetuse korral kindlustushüvitisest ilma jääda.

Suvel vastu võetud võlaõigusseadus tõi kaasa mitmeid küsimusi ka sõidukite võõrandamise osas, eriti palju on tekitanud võõrandamisel probleeme kindlustuslepingute saatus ning kindlustusmakse osa tagastamine.

Oluline on siinkohal meeles pidada, et kindlustatud sõiduki võõrandamisest tuleb kindlustusseltsi kindlasti kirjalikult teavitada. Kirjalik teade tuleb esitada esimesel võimalusel. Kui kindlustusselts ei ole saanud teadet 31 päeva jooksul, siis ei ole kindlustusseltsil kohustust maksta hiljem toimunud kahju eest kindlustushüvitist.

Võlaõigusseaduse kohaselt on teavitamiskohustus nii omandajal kui ka võõrandajal. Sõiduki soetamisel on vastsel omanikul soovitav välja selgitada, millises kindlustusseltsis on sõiduk kindlustatud ning pöörduda omaniku vahetuse nõuetekohaseks vormistamiseks vastava kindlustusseltsi poole.

Oluline on ka seda meeles pidada, et kindlustatud sõiduki võõrandamisel (nt müük, kinkimine, vahetus) lähevad kindlustuslepingust tulenevad õigused ja kohustused üle kindlustusvõtjalt uuele omanikule. Endise omaniku õigused lõpevad omandi ülemineku hetkest.

Seega on soovitav juba enne sõiduki võõrandamist otsustada, kas kindlustusvõtja (müüja, kinkija) soovib, et kindlustusleping läheks üle uuele omanikule või mitte. Pärast võõrandamist ei ole endisel omanikul enam õigust nõuda ei kindlustuslepingu lõpetamist ega kindlustusmakse tagastamist. Kui kindlustusleping lõpetatakse ennetähtaegselt pärast võõrandamist, on juba uuel omanikul õigus endise omaniku asemel nõuda vastava kindlustusmakse osa tagastamist.

Autor: Eero Johannes

Hetkel kuum