Artikkel
 • Kuula
  Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Allkirjastatud lepingule lisapunktide kauplemine kujuneb raskeks

  Kui korteriomanik on juba kord elamu haldamist ja hooldamist puudutavatele lepingutele allkirja andnud, siis võimalike vigade ja arusaamatuste korral on tagantjärele juba raske midagi ümber kaubelda.
  Korteriühistute jurist Ago Viks ei oska oma kogemuse järgi mingeid lepingutest tulenevaid tüüpvigu välja tuua, kuna lepingute rikkumisega seotud appikutseid või kaebusi Eesti Korteriühistute Liidule (EKÜL) pole laekunud. Viks arvab, et arusaamatuste korral jõuavad EKÜL ja Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit (EKHHL) kokkuleppele, sest kummalgi pole soovi teisel nahka üle kõrvade tõmmata. Viksi teada käib enne haldus- või hoolduslepingu sõlmimist EKÜL juristi käest nõu küsimas mõni üksik ühistu. Kui varasemast lepingute sõlmimise vallas kogemusi pole, siis võiks ühistu esimees ikka liidust läbi astuda, on Viks kindel. ?Lepinguga võetud kohustuste osas on ikka päris raske midagi hiljem ümber kaubelda,? märgib ta.
  AS Jõgeva Elamu juristi Merike Valgemäe hinnangul on ühistute juhatuse liikmed teadlikud sellest, millised õigused ja kohustused neil on ja teenuste sisseostmisel arvestavad nad väga sissetulekute ja väljaminekutega. Seni pole lepingute sõlmimisel õnneks vigu ette tulnud. Arusaamatused on lahendatud poolte kokkuleppel, kohtuvaidlusi selles osas tema mäletamist mööda olnud ei ole.
  Kuressaare Elamute Hoolduse OÜ tegevjuht Hain Vaher rõhutab, et kliendilepingud on pikaajalised ja kuna korteriomandi seadusega on maja valitseja kohus koostada majanduskava, mida kord aastas elanikele tutvustatakse ei saa mingeid erilisi üllatusi maja haldamisel ja hooldamisel ette tulla. Olukord on reeglina kontrolli all.
  Aasta majanduskava koostamine on kaasomanikele kohustuslik sõltumata sellest, kas kaasomandi majandamist korraldab valitseja või korteriühistu. Seadus ei täpsusta millisel kujul peab majanduskava olema. Korteriomandiseadusest (§15) tuleneb, et majanduskava koostamiseks tuleb teostada objekti ülevaatus, koostada planeeritavate tööde alusel majandusaasta eelarve ja määrata kaasomanike kohustused kulude katmisel. Majanduskava koostamisel on abimeheks EKHHL väljatöötatud majanduskava tüüpvormid. Majanduskava tüüpvormid on koostatud nii, et nad haakuvad teiste hea tava töövahenditega, ka tüüplepingutega). Majanduskava koostamise aluseks saab olla kas eelmise perioodi tegeliku majandamise kokkuvõte või eelkalkulatsioon objekti haldamise ja hooldamise tegevuste kirjeldusega.
  Olukorda aitavad kontrolli all hoida ka hoone (vajadusel ka kinnistu) pass ning hooldusraamat. Pass koondab hoone (ka kinnistu) olemasoleva dokumentatsiooni ? süstematiseeritud andmestiku, mida täiendatakse pidevalt ning arhiveeritakse. Uue hoone puhul on passi olemaolu eeldus elamu kasutusloa saamiseks. EKHHLi koostatud ?Käsiraamat omanikule? soovitab dokumendid koguda kiirköitjasse. Hooldusraamat on otsene abivahend hoone pideva korrashoiu tagamiseks ? selles on hooldustegevuste kirjeldused, hooldus- ja kasutamisjuhendid.
  Kuigi turul liigub ka aferistidest firmasid, on jurist AgoViksi kogemuse kohaselt enamik haldus- ja hooldusfirmadest heatahtlikud ning turul püsivad firmad. Sellegipoolest on Viks veendunud, et kui ühistu on juba moodustatud, võiks ta hakkama saada ise, sest haldajad-hooldajad on äriühingud, kelle eesmärk lõppkokkuvõttes on kasumit teenida, ühistu samas aga mittetulunduslik ühendus, kes võimalikult säästlikult püüab majandada. Kui aga ühistus puudub inimene, kellel on aega ja, mis peamine, tahtmist hooldust korraldada, siis on leping haldus-hooldusfirmaga ainus hea variant.
  Kalle Norma
  Uus Maa Kinnisvarahaldus
  Kui kinnisvara omanik on otsustanud tellida haldus- või hooldusteenust, korraldab ta vastavat teenust osutavate firmade seas konkursi ja teeb oma valiku.
  Haldus- ja hooldusfirmaga sõlmitavas lepingus fikseeritakse:
  a) lepingu osapooled ? kes on tellija ja kes on teenuse osutaja;b) lepingus kasutatavate mõistete defineerimine ? lepitakse kokku lepingus kasutatavate mõistete sisu, kuna üks ja sama sõna võib lepingu poolte arvates sisaldada erinevaid mõisteid;c) lepingu eseme ehk objekti defineerimine ? määratakse kindlaks, mida sõlmitav leping reguleerib;d) lepingu jõustumise aeg ja lepingu tähtaeg ? leping sõlmitakse ühel kuupäeval, lepingust tulenevad kohustused võivad kehtima hakata näiteks ühe kuu pärast. Lepingu tähtaeg annab pooltele kindlustunde, kui kaua on lepingus sätestatud ülesanded teenuse osutaja poolt lahendatud ja kui kaua teenuse osutajal selle eest on õigus tasule;e) poolte õigused ja kohustused ? vajalik on täpselt kirja panna, mida teenuse osutaja on kohustatud tegema. Näiteks missuguse regulaarsusega peab esitama tellijale aruandeid, mitme tunni jooksul peab korraldama avarii likvideerimise jms;f) lepingus osutatavate teenuste maksumus ? kui palju teenus maksab ja missuguseks kuupäevaks tellija kohustub teenuse osutajale tasuma;g) poolte vastutus ja sanktsioonid lepingu rikkumise eest ? vajalik on eelnevalt kokku leppida, meetmed juhuks, kui lepingu pool oma kohustusi ei täida;h) pretensioonide lahendamise kord ? kas pretensioonid tuleb esitada kirjalikult, missuguse aja jooksul peab teine pool pretensioonile vastama, kas pretensiooni esitamisel on õigus lepingu tasu maksmine peatada;i) lepingu muutmise ja ennetähtaegse lõpetamise kord ? kas lepingu pooltel on õigus lepingut ennetähtaegselt lõpetada, kui palju peab sellest ette teatama, kuidas toimub lepingu muudatusettepanekute esitamine, läbivaatamine ja nendele vastamine;j) poolte esindajad ja nende kontaktandmed ? kellel on õigus teisele poolele esitada tellimusi, ettepanekuid lepingu muutmiseks või lõpetamiseks, kuidas poolte esindajatega on võimalik kontakteeruda (postiaadress, tel, faks, e-post)
  Jüri Kröönström
  EKHHL juhatuse esimees
  Omanike ja haldajate-hooldajate vahelise lepingu sõlmimisel tuleks võtta aluseks EKHHLi koostatud lepingu tüüpvormi, milles sisalduva kümne paragrahviga on üsna täpselt määratletud järgmised aspektid. Nii või teisiti peavad need lepingus kajastamist leidma.
  - lepingu objekt (haldus- või hooldusteenus)- täitja kohustused (mahud, tähtajad, vastutus alltöövõtja töö eest, akti koostmaine täitja tekitatud kahjude arvestamise kohta jms)- tellija kohustused (vajalike dokumentide esitamine, sõlmedele juurdepääsu võimaldamine jms)- rahalise kohustuse täitmise viis (igakuiselt kokkulepitud summa, igakuiselt vastavalt arvetele, viivised kohustusest mitte kinni pidamisel jms)- lepingu jõustumine, muutmine, lõpetamine- töö juhtimine ja järelevalve (vastutav isik täitja ja kontaktisik tellija poolt, kontrollimise moodus jms)- erakorralistes olukordades tehtu aktsepteerimine ja tasustamine- tegutsemine olukorras, mis on tekkinud pärast lepingu sõlmimist ja ei sõltu osapoolte tahtest ning mis takistab või teeb võimatuks lepingu täitmise- lepingust tulenevate vaidluste lahendamise viis- lepitakse tüüpvormi kohaselt kokku, et lepingu täitmisel lähtutakse kinnisvara haldamise ja hooldamise headest tavadest ning asjaolust, et teenused on tasulised
  Heigo Kaldra
  AS Minu Vara juhatuse esimees
  Halduse mõiste peaks omandama praegusest hoopis laiema sisu. Praegu peab kodanik suhtlema näiteks antennifirmaga, energiafirmaga, telefonifirmaga, liftifirmaga, prügifirmaga, remondifirmaga, aknafirmaga, ehitusfirmaga, turvafirmaga, uksefirmaga, küttefirmaga jne. Iga remonttöö jaoks on vaja erinevasse firmasse helistada.
  Tulevikus ja ka juba praegu tähendab elamu haldamine seda, et haldaja korraldab kõiki korteriomaniku asju ja lahendab kõik tema elukondlikud probleemid. Inimesel pole vaja muud peale ühe telefoninumbri ja nime. Helistades oma haldurile saavad kõik tema probleemid kiiresti ja professionaalselt lahendatud.
  Lisaks sellele, et inimesel on vähem tegemist ja vähem rääkimist, saab ta ka teatud soodustusi. Haldusfirma on suurklient, kellel on sooduslepingud, kes saab allahindlust ning teostab ka järelevalvet teenuse kvaliteedi üle. See kõik on teenuse hinna sees, mida korteriomanik maksaks nende asjadega ise tegeledes niikuinii.
  Autor: Marit Pukk
 • Hetkel kuum
TalTechi professor: miks Eesti lennundus tähendab raha tuulde loopimist
On keeruline näha põhjust, miks Eesti lennundussektorit veel toetada. Kogemused on lihtsalt valmistanud liiga palju pettumust, kirjutab TalTechi makroökonoomika professor Karsten Staehr.
On keeruline näha põhjust, miks Eesti lennundussektorit veel toetada. Kogemused on lihtsalt valmistanud liiga palju pettumust, kirjutab TalTechi makroökonoomika professor Karsten Staehr.
Balti turul kaubeldi enim tugevast kvartalist teatanud LHV aktsiatega
Kuna LHV teatas täna, et panga esimese kvartali tulude taga olid laenuportfelli ja intressitulude kasv, siis pakkus aktsia investoritele huvi ning vahetas omanikku 442 468 euro eest ning kallines +0,73%.
Kuna LHV teatas täna, et panga esimese kvartali tulude taga olid laenuportfelli ja intressitulude kasv, siis pakkus aktsia investoritele huvi ning vahetas omanikku 442 468 euro eest ning kallines +0,73%.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: Ford Transit gloria mundi
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Metallitööstus sunnib end raskel ajal vastu võtma iga töö
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Merko eksjuht avas lahkumise tagamaid “Astusin nagu jooksulindilt maha”
Aasta alguses Merko juhi kohalt taandunud Andres Trink tõdes, et pärast tosin aastat pingelist ehitusfirma juhtimist saab ta tegeleda kõige sellega, millest varem unistas. Juhitooli loovutamiseks andis talle peamise tõuke abikaasa karjäärimuudatus.
Aasta alguses Merko juhi kohalt taandunud Andres Trink tõdes, et pärast tosin aastat pingelist ehitusfirma juhtimist saab ta tegeleda kõige sellega, millest varem unistas. Juhitooli loovutamiseks andis talle peamise tõuke abikaasa karjäärimuudatus.
Kas rohepööre tähendab eurokommunismi? Või on see lihtsalt üks utoopia?
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
General Motorsi esimene kvartal ületas kõiki prognoose
Autotootja General Motors avalikustas täna tugevad esimese kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute prognoose. Lisaks ootavad nad aasta lõpuks suurt kasvu elektriautoturul.
Autotootja General Motors avalikustas täna tugevad esimese kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute prognoose. Lisaks ootavad nad aasta lõpuks suurt kasvu elektriautoturul.
Narva tööstusinkubaator hakkab ettevõtteid Ida-Virumaale meelitama
Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo allkirjastas käskkirja, millega suunatakse EL Õiglase Ülemineku Fondist pea 8,5 miljonit eurot tööstusinkubaatori rajamiseks Narva.
Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo allkirjastas käskkirja, millega suunatakse EL Õiglase Ülemineku Fondist pea 8,5 miljonit eurot tööstusinkubaatori rajamiseks Narva.
Möödunud sügisel lõhutud Eesti-Soome gaasitoru pandi uuesti tööle
Pärast seitsmekuust seisakut on Eesti-Soome gaasitoru Balticconnector jälle töökorras ja esmaspäeval liigub mööda seda 60 gigavatt-tundi maagaasi.
Pärast seitsmekuust seisakut on Eesti-Soome gaasitoru Balticconnector jälle töökorras ja esmaspäeval liigub mööda seda 60 gigavatt-tundi maagaasi.