Heidit Kaio • 6. jaanuar 2003 kell 11:58

Rahandusministeerium: Eesti väliskaubanduse kasv aeglustub

Rahandusministeeriumi teatel prognoosivad paljud ettevõtted välisturult tulevate tellimuste ja toodangumahu vähenemist.

Lähikuude ekspordimahu vähenemist kinnitavad ka Eesti Konjunktuuriinstituudi tööstusbaromeetri viimased andmed. Et impordi mahu tase püsib kõrge, pole kaubandusbilansi defitsiidi olulist vähenemist ette näha.

Väliskaubanduse arengud näitavad Eesti suurt sõltuvust oma partnerite majanduse olukorrast.

Novembri väliskaubanduse kasvutempo aeglustumise põhjustas allhanke vähenemine, mis tulenes meie peamiste kaubanduspartnerite ebakindlast majandusolukorrast.

Ekspordi kasvu aeglustumist eelmise aasta sama perioodiga võrreldes näitasid juba Tolliameti novembrikuu statistika ning tööstustoodangu ja -müügi kasvude pidurdumine.

Välisnõudluse vähenemine meie peamiste kaubanduspartnerite toodetele avaldas lõpuks tugevamat mõju - kaupade väljaveo kasv pärast Eestis töötlemist oli novembris üllatavalt väike.

Ka impordi kasv aeglustus just tänu Eestisse töötlemiseks toodud kaupade sisseveo märgatavale vähenemisele. Normaaleksport ja -import (eksport ja import, milles pole arvesse võetud taasväljavedu pärast töötlemist ja väljavedu töötlemiseks) suurenesid tavapärases tempos.

Peamiste ekspordiartiklite hulgas vähenes eelneva aasta novembriga võrreldes masinate ja seadmete ekspordi maht, kuna elektrimasinate ja -seadmete kui Eesti kõige olulisema toodeterühma (annab üle viiendiku koguekspordist) väljavedu aastaga vähenes.

Tekstiilitoodete ekspordi madal kasv oli tingitud puuvilla ja teiste taimsete tekstiilikiudude väljaveo vähenemisest. Ainult puidu eksporti ei mõjutanud ebakindel olukord välisturgudel ? puittoodete ekspordi kasv isegi kiirenes pisut. Samuti kasvas jõudsalt paberitoodete väljavedu.

Impordis peegeldus investeeringute jätkuvalt kõrge tase. Kõige olulisematest impordiartiklitest kasvasid enam just masinate ja seadmete ning transpordivahendite sissevedu. Märgatavalt suurenes ka metalli import.

Nii tootjate kui tarbijate kindlustunne Euroopas püsib endiselt madalal tasemel. Suured eksportivad ettevõtted on mures kõrgemate naftahindade, võimaliku Iraagi sõja ja euro väärtuse suurenemise mõju pärast. Tarbijaid muudab ettevaatlikuks kasvav tööpuudus, kõrge laenukoormus ja majanduse üldine olukord.

Madalad ekspordihinnad näitavad, et Eesti ettevõtted on vähese välisnõudluse tingimustes maailmaturul konkurentsivõimelisena püsimiseks oma hinnad alla lasknud, madalad hinnad ei luba aga saada suuri kasumeid. Samas on ka sisendite (impordi)hinnad praegu väikesed.

Hetkel kuum