Ülar Lauk • 14. jaanuar 2003 kell 14:53

Venemaa maksudeministeeriumil jäi kogumata planeeritust 5% vähem makse

Venemaa maksudeministeerium tegi kokkuvõtteid 2002. aasta tulemustest. Need on halvad: ilma sotsiaalmaksuta koguti 55,5 mld rubla planeeritust vähem.

See on planeeritust peaaegu 5% vähem. Koos sotsiaalmaksuga oleks puudujääk 0,5%, kuid see läheb eelarvest üksnes nö transiidina läbi peamiselt pensionifondi arvetele.

Spetsialistid näevad peamist põhjust puudujäägi tekkes maksureformis. Nagu kirjutas Izvestia, anti ülesanded ministeeriumile möödunud aasta lõpul, kui uued seadused alles jõustusid ning prognoosida laekumisi oli raske.

Peamiselt tekkisid probleemid tulumaksuga. 1.jaanuarist 2002 vähendati seda 35%-lt 24%-le, kuid tühistati kõik soodustused.

Näiteks tühistati soodustused investeeringutelt.Enne 2002. aastat võis poole kasumist investeerida ja st eduka ja areneva firma jaoks oli tulumaksu määr praktiliselt 17,5%. Nüüd on neile aga ette nähtud maksta 24%.

Kokku koguti tulumaksu 2002. aastal eelmisega võrreldes 18% ehk 13 mld rubla vähem kui aasta varem.

Rahandusministeeriumi andmetel olid laekumised maksudeministeeriumilt 1486,1 mld rubla. Ilma sotsiaalmaksuta oleks see summa 1148,7 mld rubla ehk 95,5% 2002. aasta plaanist (1,2 triljonit rubla). Kõige suurem oli alalaekumine II kvartalis (puudujääk 27,1 mld rubla).

Samas laekus aga sotsiaalmaksu 34,7 mld rubla ehk 124,7% võrreldes planeerituga.

Föderaaleelarve seisukohast ei ole alalaekumine ekspertide sõnul ohtlik, puudujääk kaetakse teiste ametkondade poolt. Näiteks ületas omandiministeerium dividendide ja rendimaksete plaani 32,7%, tollikomitee täitis plaani 103,3%-liselt.

<#Newsru.com=http://www.newsru.com/finance/14jan2003/br.html>

<#Izvestia.ru=http://www.izvestia.ru/economic/article28685>

Hetkel kuum