Inno Tähismaa • 23. jaanuar 2003 kell 17:11

Advokatuuri juhatus saatis Viktor Kaasiku asja aukohtusse

Advokatuuri juhatus otsustas saata Viktor Kaasiku asja advokatuuri aukohtule kliendi seisukoha väljaselgitamiseks ja aukohtumenetluse algatamiseks.

Advokatuuri juhatuse täna avaldatud kirjaliku seletuse kohaselt pole tehtud otsuse initsiaatoriks olnud ajalehel Eesti Ekspress formaalset õigust advokaadi ja kliendi suhtesse sekkumiseks. Juhatus tugines oma otsuses Ekspressi avaldusega kaasas olnud elektronkirjale, kus Kaasiku klient Holger Marsen justkui väljendab rahulolematust advokaadi tööga. Sellega seoses saatis juhatus aukohtule edasi kogutud materjalid, kirja ja Kaasiku avalduse selle kirja kontrollimiseks.

Juhatuse kirjalik formuleering erineb juhatuse liikmete 14. jaanuaril välja öeldud seisukohast, mille järgi juhatus Ekspressi kirja ei menetlenud, kuna Ekspressil puudus selleks vajalik puutumus ja samuti puudus avalik huvi. Varasema seisukoha järgi läks aukohtusse üksnes Kaasiku avaldus elektronkirjas leiduva info kontrollimiseks.

Kaasik ütles pärast 14. jaanuari istungit, et tema klient pole temale rahulolematust avaldanud. Kaasik ütles, et ostis kinnistu alles pärast seda, kui riigikohus tegi otsuse, mille kohaselt ei saanud kinnistut tema kliendile tagastada. Kaasik ütles, et tema ülesandeks polnud kliendile kinnisvara muretseda, vaid nõuda tema omandireformi subjektiks tunnistamist.

Advokatuuri juhatuse liikmed ei soovinud Äripäevale Kaasiku küsimuses avalikult kommentaare anda.

Hetkel kuum