Peeter Raidla • 12. veebruar 2003 kell 6:48

Valitsuse jagas ministeeriumidele ülesandeid seoses Euro-liitumisega

Valitsus sai eileõhtusel kabinetinõupidamisel põhjaliku ülevaate Euroopa Liiduga liitumislepingu ettevalmistamisest.

Lepingu tekstis on kirjas ka liitumisläbirääkimiste tulemused. Ministeeriumid said ülesande vaadata läbi oma valdkonda puudutavad osad liitumislepingu tekstist ja anda nädala pärast tagasiside välisministeeriumile.

Teatavasti esitas esitas Euroopa Liit liituvatele riikidele 10. veebruaril lõpliku inglisekeelse liitumislepingu teksti. Eestikeelne tekst on ettevalmistamisel EL Nõukogu sekretariaadis ning valmib eeldatavalt veebruari lõpuks.

Liitumislepingu eelnõule lisandub seletuskiri, mis seletab liitumislepingu sätete sisu, mõju, lepingust tulenevaid kohustusi, rakendamist ja sellega kaasnevaid kulutusi.

Liitumisleping kirjutatakse alla Ateenas, 16.aprillil 2003. Eelnevalt peab lepingu heaks kiitma Vabariigi Valitsus.

Pärast liitumislepingu allakirjutamist esitab valitsus lepingu Riigikogule ratifitseerimiseks. Riigikogu ratifitseerib liitumislepingu pärast sügisel toimuva referendumi poolt heakskiidetud põhiseaduse muutmise jõustumist 2003. a detsembri teisel poolel.

Liitumislepingu ettevalmistamine algas jaanuaris 2002.

Liitumisleping koos kõigi lisadega ja vajaduse korral ka seletuskirjaga avaldatakse Riigi Teatajas. Praeguse prognoosi kohaselt jõustub liitumisleping Eesti Vabariigi suhtes 1. mai 2004.

Edasist sündmuste käiku Eestis nähakse aga sellisena:

14. veebruaril 2003 toimub välisministeeriumis töögruppide nõupidamine, kus arutatakse liitumislepingu seletuskirjaga seotud küsimusi.

25.veebruaril informeerib välisminister valitsuskabinetti liitumislepingu ettevalmistamise hetkeseisust ning annab ülevaate seletuskirja ettevalmistamisest.Veebruari lõpuks koostab välisministeerium liitumislepingust avalikkusele suunatud ülevaate.

Euroopa Liidus valmib samal ajal märtsi lõpuks keeleliselt lõpliku korrektuuri saanud liitumislepingu tekst. 9. aprilliks peaks Euroopa Parlament andma oma nõusoleku lepingu tekstile. Euroopa Liidu Nõukogu ühehäälne liitumist tunnistav otsus on planeeritud 14. aprillile 2003.

Hetkel kuum