Kadi Heinsalu • 26. veebruar 2003 kell 11:21

Tartu Ülikool valib reedel uue rektori

28. veebruaril algab Tartu Ülikooli aulas ülikooli rektori valimiste kinnine koosolek, kes jääb ametisse viieks aastaks.

295liikmeline valimiskogu koosneb ülikooli nõukogu ja teaduskondade nõukogude liikmetest ning kõikidest ülikooli korralistest professoritest.

TÜ rektor valitakse kolm kuud enne ametisoleva rektori ametiaja lõppu. Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 valimiskogu liikmetest. Valituks osutub rektorikandidaat, kelle poolt on hääletanud enam kui pool valimiskogu liikmetest.

Uue rektori kinnitab valimistulemuste alusel ja valimiskomisjoni esimehe esildisel ametisse valitsus.

Tartu Ülikooli uueks rektoriks pürgivad senine rektor prof Jaak Aaviksoo ja filosoofiateaduskonna dekaan prof Birute Klaas. Rektorikandidaadid esitasid oma valimisprogrammi teisipäeval, 25. veebruaril ülikooli aulas toimunud avalikul väitlusel.

Rektori valimiste täpne kord ja reglement on väljas ülikooli koduleheküljel, aadressil <#siit=http://www.ut.ee/info_press_TARTU_ULIKOOLI_REKTORI_VALIMISED.html>.

Hetkel kuum