Ülo Toomsalu • 21. märts 2003 kell 6:05

EPL: Vaid üks kolmandik Eesti tööinimestest kasutab arvutit

Üksnes kolmandik Eesti töötajaist kasutas 2002. aasta alguses oma igapäevatöös arvutit, selgub värskest tööelu baromeetrite uuringust.

Kuigi Eestis on võrreldes Läti ja Leeduga rohkem info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kasutavaid töötajaid, on nende osa siiski üsna madal. Peaaegu pidevalt kasutab arvutit ja/või mobiiltelefoni töötegemiseks vaid viiendik Eesti töötajatest, kirjutab Eesti Päevaleht.

Leedus on viimane näitaja tunduvalt madalam: kolm neljandikku töötajatest ei ole peaaegu üldse oma töös kokku puutunud IT-tehnikaga. Seda on rohkem kui Eestis või Lätis.

IT-kasutamist piirab vähene kompetentsus, leiavad uurijad. Nad viitavad, et Eesti tööandjad pakuvad oma töötajaile rohkem õppimis- ja enesetäiendamisvõimalusi kui Läti ja Leedu tööandjad.

Sellest hoolimata oli Eestis uuringule eelnenud aastal käinud ainult iga neljas töötaja tööandja poolt finantseeritud kursustel. Erasektoris on aga tööandja poolt kinnimakstud koolitus üsna harv nähtus.

Working Life Barometer In The Baltic Countries 2002 läbiviimiseks intervjueeriti Soome Tööministeeriumi juhtimisel Eestis 900 inimest. Uuring analüüsib tööelu muutusi ajavahemikus 1998?2002.

Hetkel kuum