Peeter Raidla • 27. märts 2003 kell 11:09

Eestis on kasvanud toetus NATOga liitumisele

Kaitseministeerium tutvustas täna järjekordse uuringu 'Avalik arvamus ja riigikaitse' tulemusi.

Avalikkuse toetus NATOga liitumisele on pärast NATOlt liitumiskutse saamist veelgi kasvanud. Kindlasti või pigem pooldab Eesti NATOga liitumist 63% küsitletutest, liitumisele on kindlasti või pigem vastu 28%. Eesti Vabariigi kodanike seas on NATOga liitumise toetajate osakaal tõusnud 67%-le. Eestlastest toetab liitumist 73%, mitte-eestlastest 39%.

Reaalne edu Eesti NATOga liitumise protsessis on oluliselt suurendanud vastajate enesehinnangut oma informeerituse tasemele. Ligi pooled küsitletutest hindavad oma informeeritust väga heaks või pigem heaks. Seega tunneb ennast oktoobriga võrreldes paremini informeerituna tervelt 17 % küsitletutest.

Kaheks kõige olulisemaks Eesti julgeoleku tagatiseks peetakse kuulumist NATOsse (46%) ning koostööd ja heanaaberlikke suhteid Venemaaga (43%). Olulisuselt kolmandale kohale pretendeerivaid julgeolekutegureid on kolm: tihedate majandussidemete loomine erinevate maailma riikidega (35%), kuulumine Euroopa Liitu (35%) ja Balti riikide kaitsealane koostöö (33%).

Uuringukeskuse Faktum selle aasta veebruaris läbi viidud uuringu eesmärk oli selgitada, kuidas suhtub avalik arvamus Eesti liitumisse NATOga, milline on elanikkonna informeeritus riigi kaitsepoliitikast, milline on Eesti elanikkonna kaitsetahe, kuidas suhtutakse kaitsekulutuste tasemesse, mida peetakse peamisteks riigi turvalisuse garantiideks ja milline on avalikkuse usaldus riigi institutsioonide (sh kaitseväe ning Kaitseliidu tegevuse vastu).

Hetkel kuum