Gea Velthut-Sokka • 27. märts 2003 kell 11:31

Uuring: ettevõtted hädas maksudega

Viimase 12 kuu jooksul on probleeme maksutemaatikaga kogenud 36% väikeste või keskmiste ettevõtete (VKE) juhtidest.

Erinevate administratiivsete regulatsioonidega on kimpu jäänud iga neljas (24%) ettevõte. Otseselt tunnetab mõne seaduse või regulatsiooni pärssivat mõju oma tegevusele kokkuvõttes neljandik (26%) VKE-st, selgub uuringust 'Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused'.

Keskmisest enam näevad mõne seaduse või regulatsiooni takistavat mõju oma ettevõtte tegevustele suuremad, pikemat aega tegutsenud, välisosalusega, eksportivad ning transpordi- ja side valdkonnas, ka töötlevas tööstuses tegutsevad VKE-d.

Konkreetselt maksuseadusi näevad keskmisest enam pärssivana ehituses ja äriteenuste valdkonnas tegevad, suuremad ja pikema staa?iga firmad, eksportöörid. Olulisemate seadustena mainiti käibemaksu (28%), sotsiaalmaksu (25%) ja tulumaksu seadusi (24%). Käibemaksuga on enam probleeme seotud just teenindusettevõtetel, sotsiaal- ja tulumaksuga tööstus- ja ehitusettevõtetel.

Eesti Tööstus- ja Kaubanduskoja peadirektor Siim Raie ütles uuringu tulemusi kommenteerides, et kui küsitletud ettevõtetest 69 protsendil on ainult üks juht, ei saagi eeldada, et ta ennast kõigi seaduste ja nende muudatustega kurssi suudaks viia.

'Eestis on 27 tuhat väikeettevõtet. Nemad on need põhilised tööandjad ja ettevõtjad. Seadusloomes peaks arvestama ka nendega,' sõnas Raie.

Hetkel kuum