1. aprill 2003 kell 13:32

Trahv ohustab ehitusettevõtjaid, kelle kohta tuleb kaebusi

Tehnilise Järelevalve Inspektsioon kontrollib esmajärjekorras ehitusettevõtjaid, kelle kohta tuleb inspektsiooni kaebusi.

Et ehitusalane järelevalve sai Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni ülesandeks alles selle aasta algusest ja lauskontrolliks puuduvad ressursid, tegeldakse eelkõige kaebuste ja konkurentide vihjetega.

Uue ehitusseaduse kehtivusaja kolme esimese kuuga esitatud kaebustest ilmnes kahel juhul, et ehitustöid teinud ettevõttel puudus ehitustegevuse litsents ning registreering.

Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni peadirektor Urmas Leitmäe tõdes, et kui ehitusettevõtja peale ei kaevata, on suhteliselt ebatõenäoline, et registrisse kandmata jätmine lähiajal välja tuleb. Samuti ei hakata registreeringu puudumise tõttu kohe trahvima ehitustegevuse litsentsi omanud ehitusettevõtjaid, kelle tegevus on muus osas seaduslik.

Vastavalt kehtivale ehitusseadusele kuulub ehitusjärelevalve kohaliku omavalitsuse pädevusse, kes peavad samuti kontrollima ehitusettevõtja vastavust nõuetele.

Hetkel kuum