Ülo Toomsalu • 28. aprill 2003 kell 6:28

PM: Allar Jõks kontrollib riigi salakõrva kuulmist

Õiguskantsler Allar Jõks leiab, et Eestis puudub tõhus järelevalve pealtkuulamise seaduslikkuse üle.

Õiguskantsler saatis peaminister Juhan Partsile märgukirja, kus juhib tähelepanu vajadusele likvideerida eeldused võimalikeks kuritarvitusteks ning omavoliks ja tagada selleks tõhusad õiguskaitsevahendid, kirjutab Postimees.

Jõksi murelikkuse põhjuseks on muu hulgas ka asjaolu, et telekommunikatsioonioperaatoritel pole õigust ja kohustust talletada jälitustoimingute ehk konkreetsel juhul pealtkuulamise kohta käivaid kirjeid ning seetõttu pole võimalik saada ettevõtete käest ülevaadet, keda, kui palju ja millal on pealt kuulatud.

See teave on olemas küll pealtkuulamise taga olevas ametkonnas, näiteks kaitsepolitseis või keskkriminaalpolitseis, kuid sealt saadav info pole kontrollijate suhtes sõltumatu ja objektiivne. Seetõttu pole ka võimalik sõltumatult võrrelda, kas kõigi pealtkuulamiste jaoks oli olemas kohtu luba või ei, leiab Jõks.

Õiguskantsler asus seisukohale, et need, kes valvavad jälitusametkondade ja julgeolekuasutuste üle - prokuratuur ja Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjon - peavad saama täieliku ülevaate sellest, milliseid toiminguid on kontrollitavad teinud. Vastasel juhul ei ole efektiivne kontroll võimalik.

Õiguskantsler kinnitas, et tal puuduvad andmed selle kohta, nagu oleks Eestis pealtkuulamisõigusi omavad ametkonnad kedagi n-ö mustalt pealt kuulanud, kuid tema ülesanne on maandada võimalikke riske.

Hetkel kuum