Inno Tähismaa • 30. aprill 2003 kell 15:40

Ametiühingud ühinesid 1. mai manifestiga

Eesti ametiühingud ühinesid rahvusvahelise ametiühingute 1. mai manifestiga.

Järgneb manifesti tekst:

1. MAI MANIFEST

Täna, 1. mail aastal 2003, kogunevad töötajad kõikidel mandritel tähistama ametiühinguliikumise saavutusi ja vaatama tulevikku. Töötavate inimeste ning ametiühingute võitlus on toonud paljude tööellu lugupidamise, viisakuse ning väärikuse.1. mail, töötajate pühal, kutsume üles väärtustama töötegijatNõuame töötajate õigustest lugupidamist, sest need on ohustatud võimsa ja globaalse majanduse huvidestNõuame kogu maailma noorte inimeste õigustest ja muredest lugupidamist ajal, mil nad püüavad rajada oma tulevikku läbi hariduse ning hea ja turvalise tööNõuame vaestest lugupidamist tegevustega, mis on suunatud vaesuse kaotamisele ning välistamiseleNõuame kõikidest lugupidamist läbi kvaliteetsete avalike teenuste edendamise ning kaitsmiseNõuame töökohtadel töötajate tervisest ja turvalisusest lugupidamist, andes oma tegevusega tagasilöögi surmajuhtumitele, vigastustele ja haigustele töökohtadel ning saavutades jätkusuutliku arenguRahvusvaheline üldsus seisab sellel otsustaval ajal vastamisi oluliste väljakutsetega, eriti nüüd, Iraagi sõja järgsel perioodil. Maailmamajanduse tulevik on ebakindel ning veendumus valitsuste tahtes ja võimekuses koostööd teha on väike.Maailmamajanduse virgutamiseks, ÜRO usalduse taastamiseks ja kõikide maailma organisatsioonide demokraatial põhinevaks koostööks peab tegutsema globaalselt ja koordineeritult. Tegutsema peab ka selle nimel, et areng kestaks: paraneks avalike teenuste kvaliteet ning peetaks lugu töötajate õigustest, eriti nüüd kui ees seisab Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO kohtumine Cancun"is, Mehhikos, selle aasta septembris.Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO sõnum on ettevõtetele, valitsustele, ametiühingutele ning tööandjatele, et lõpetada tuleb naiste, migrantide ning vähemusgruppide diskrimineerimine.Täna tõotab ametiühinguliikumine oma võitlust veelgi laiendada demokraatia, inimõiguste, rahu eest; töötavate naiste ja meeste paremate õiguste ning elu kvaliteedi eest.Seisame edaspidigi koos, et organiseerida ja ühendada töötajaid võitluses ekspluateerimise, rõhumise ning diskrimineerimise vastu.Ehitame üles ülemaailmse solidaarsuse sellisena, et kujuneks õiglane ja demokraatlik maailm, kus kõik saavad elada oma elu koos lugupidamise ja väärikusega.Elagu rahvusvaheliste ametiühingute solidaarsus!

Hetkel kuum