Virkko Lepassalu • 15. mai 2003 kell 11:56

PRIA hakkab põllumeestele praktikatoetust välja maksma

Täna, 15. mail maksab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 36 põllumehele välja esimese osa ehk 354 000 krooni praktikatoetust.

Toetust saavad kokku 93 põllumajandustootjat 135 praktikandi juhendamiseks, öeldi PRIA pressiteates. Praktikatoetuseks jagatakse kokku 1,5 miljonit krooni.

Toetatakse põllumajanduseriala õpilaste ja üliõpilaste õppepraktika läbiviimist põllumajandustootja juures. Praktikatoetuse suuruseks on tänavu 2,4-kordne kuupalga alammäär ehk 5 250 krooni kuus (250 krooni tööpäevas).

Kolm päeva enne õppepraktika algust tuleb põllumehel sellest PRIA-le kirjalikult teada anda. Praeguseks on praktika alustamisest teatanud 42 taotlejat. Pool toetust makstakse põllumehele 10 tööpäeva jooksul pärast praktika algust, teine pool makstakse pärast praktika lõppu ja sellekohase aruande esitamist.

Enamik toetust küsinud põllumehi plaanis võtta üks-kaks praktikanti. Kõige rohkem, kokku 6 õpilast võtab talumajanduse ning agronoomia alasele praktikale OÜ Raikküla Farmer Raplamaalt.

Praktikandi soovis võtta kokku 96 ettevõtjat, kellest 3 jääb toetuseta. Põhjuseks oli see, et praktika juhendaja ei vastanud talle esitatavatele nõuetele. Praktikandi juhendaja peab olema töötanud põllumajandussaaduste tootmise alal vähemalt viimased viis aastat ja tal peab olema erialane ettevalmistus. Enne taotluse esitamist pidi põllumajandustootja sõlmima õppeasutuse ja praktikandiga lepingu õppepraktika läbiviimiseks.

Eelmisel aastal maksti praktikatoetust esimest korda ja siis määrati toetus 63 põllumajandustootjale kokku 92 praktikandi juhendamiseks. Mullu jagati praktikatoetuseks miljon krooni, aga kuna soovijaid oli vähem, siis kujunes toetuse määraks ühe praktikandi kohta 6 290 krooni kuus ehk üle tuhande krooni rohkem kui tänavu.

Hetkel kuum