Peeter Raidla • 20. mai 2003 kell 14:56

Hüvitusfond lõpetas tänasest oma tegevuse

Rahandusminister allkirjastas täna käskkirjaga, millega ta lõpetab Hüvitusfondi tegevuse.

Tänaseks on Hüvitusfond kandnud raha üle stabiliseerimisreservi ning olemasoleva vara ja nõuded Rahandusministeeriumile üle andnud. Üle antud vara ja nõuete osas loovutas Hüvitusfond oma õigused Rahandusministeeriumile, kes korraldab varade ja

nõuete osas edasist tegevust.

Fond on oma tegevusaja jooksul kokku emiteerinud obligatsioone seitsmeteistkümne emissiooni käigus kokku 609 miljoni krooni eest, mis moodustab 37,6 % fondile alates 1993 aastast erastamisest laekunud 1, 622 miljardist kroonist. Obligatsioonide emiteerimise tulemusel on fondile EVP-sid laekunud ligi 1,9 miljardi krooni ulatuses, mis omakorda moodustab ligi kaheksandiku kõikidest väljaantavatest EVP-dest.

Hüvitusfond asutati 1993. aasta septembris eesmärgiga pakkuda kattevarariigi poolt väljastatavatele erastamisväärtpaberitele.

Hetkel kuum