Peeter Raidla • 20. mai 2003 kell 6:38

Valitsus otsustab müüa Vaba Maa enamusaktsiad

Valitsuse tänase istungi päevakorras on ASide Vaba Maa ja Bituumen aktsiate võõrandamine.

Valitsuse istungi päevakorras on eelnõu, mille kohaselt müüakse avalikul kirjalikul enampakkumisel rahandusministeeriumi valitsemisel olevad, riigile kuuluvad ASi Vaba Maa 8 078 (56,39 %) nimelist aktsiat nominaalväärtusega 1 000 krooni, määrates aktsiate alghinnaks 9 000 000 krooni.

Eelnõu eesmärgiks on riigi osaluse müümine, kuna riigi osalemine trükindusega tegelevas äriühingus vaba konkurentsi turul ei ole tingimata vajalik. Ettevõtte aktsiate hindamiseks telliti aktsiate väärtuse hinnang Hansapank Markets?ilt, kelle hinnangu alusel on AS Vaba Maa 100 % aktsiate väärtus 11,8 kuni 12,9 miljonit krooni. Tulenevalt sellest on riigile kuuluva 56,39 % suuruse osaluse väärtuseks proportsionaalselt 6,65 kuni 7,27 miljonit krooni. Rahandusministeerium peab otstarbekaks alustada müügipakkumist kõrgemalt tasemelt ning määrata avaliku kirjaliku enampakkumise alghinnaks 9 miljonit krooni.

Riigile kuuluvat osalust ASis Vaba Maa on püütud kahel korral müüa 2000. aastal, kuid enampakkumised nurjusid kõrgeks osutunud alghinna tõttu (Vabariigi Valitsuse 04.07.2000 korralduse nr 559-k kohaselt määrati aktsiate alghinnaks 22 456 840 krooni). Riigi osaluse võõrandamist raskendas äriühingu varade struktuur (suure osa varadest moodustas kinnisvara). Kinnisvara võõrandamise ja tootmise ümberpaigutamise tulemusena kuuluvad ASi Vaba Maa põhivarade hulka vaid tootmisprotsessis osalevad masinad ja seadmed ning ettevõtet saab müüa toimiva majandusüksusena.

Lisaks on valitsuse istungi päevakorras ka eelnõu, mille kohaselt müüakse avalikul kirjalikul enampakkumisel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel olevad, riigile kuuluvad ASi Bituumen 2 094 A-aktsiat nimiväärtusega 5 000 krooni, määrates aktsiate alghinnaks

5 600 000 krooni. Eelnõu eesmärgiks on riigi osaluse müümine, kuna riigil puuduvad ASi Bituumen tegevusvaldkonnas avalikud huvid, samuti ei ole aktsiad viimastel aastatel andnud omanikutulu.

AS Bituumen asutati 28. märtsil 1991. a ning ta omab 30% ASi Nybit aktsiatest. ASi Nybit põhitegevusalaks on bituumeni ja bituumenproduktide töötlemine ja müümine. ASi Bituumen peamiseks tuluallikaks on dividendid ASilt Nybit, marginaalse osa lisavad intressid pangalt. 2000. aastal oli ASi Bituumen kahjum 5 074 122 krooni ning 2001. a 1 371 212 krooni. ASl Bituumen on 2 775 aktsiat nimiväärtusega 5 000 krooni. Aktsiaid on kahte liiki, 2 765 A-aktsiat (igaüks annab ühe hääle) ja 10 B-aktsiat (igaüks annab 6 häält). Aktsiakapitalist 75,5% kuulub riigile (A-aktsiad), 24,2% OÜle Talbit (A-aktsiad) ning 0,3% ASle Maksuabi (B-aktsiad). Vastavalt ASi Bituumen põhikirjale on teistel aktsionäridel aktsiate ostueesõigus.

Hetkel kuum