26. mai 2003 kell 13:18

Kalevi kasumit sööb kakaoubade hinnatõus

Kalevi majandusaasta üheksa kuu kasumit kärpis uute müügitöötajate lisandumine ja kakaoubade hinnatõus maailmaturul.

Kalevi konsolideeritud puhaskasum ulatus kolmanda kvartali lõpuks ehk 31. märtsiks 17,9 mln kroonini, olles ligi ligi 27% võrra väiksem kui võrreldaval perioodil. Viimase kvartali tulemiks jäi 4,4 mln kroonine kasum.

Puhaskasumi vähenemist mõjutasid täiendavate müügitöötajate tööleasumine augustis ning toorainekulude hüppeline kasv, kirjutas ettevõtte oma kvartaliaruandes.

Toorainekulude kasvu põhjustas olulise tooraine - kakaoubade - hinnatõus maailmaturul. Kalevi majandusaasta esimese üheksa kuu jooksul suurenesid ettevõtte kulud kakao-ubade ostule võrreldava perioodiga võrreldes umbes 13 mln krooni võrra.

Kalevi majandusaasta esimese üheksa kuu konsolideeritud realiseerimise netokäibeks kujunes 265,9 mln krooni, mis on 11,5% võrra suurem kui möödunud aasta sama ajal.

Kalevi kondiitritoodete kogumüük ulatus ettevõtte majandusaasta esimesel üheksal kuul 5471 tonnini, kasvades võrreldava perioodiga võrreldes ligikaudu 5%. Kogumüügist moodustas 80% müük koduturul ning 20% eksport.

Turu-uuringufirma AC Nielsen jaekaubanduse Inventuuriuuringu andmetel moodustas AS Kalevi mahuline turuosa Eesti jaekaubanduses 2003. aasta jaanuari lõpu seisuga 54,5%, mis on 6,2 % võrra kõrgem kui eelneval perioodil.

Hetkel kuum