Kadi Heinsalu • 26. mai 2003 kell 14:52

Palts annab homme ülevaate EVPde kasutamisest

Rahandusminister Tõnis Palts annab homsel valitsuse istungil ülevaate erastamisväärtpaberite kasutamisest.

Ülevaate esitamise eesmärgiks on võtta kokku erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamise senine areng, hetkeseis, perspektiivid ja jooksev informatsioon ning omandireformi probleemsed valdkonnad (maa tagastamine ja kompenseerimine, järelümberasujate ja välismaalaste vara tagastamine, maa erastamise ja selle järelevalvega seotud probleemid).

Ülevaate eessõna kohaselt on selle ettevalmistamisel ja koostamisel silmas peetud ka valitsusliidu koalitsioonilepingut. Erastamisväärtpaberite keskregistri aruande kohaselt oli 15. aprilliks 2003. a välja antud erastamisväärtpabereid nimiväärtuses 16,57 miljonit krooni (sh hüvitusväärtpabereid 8,27 miljardit krooni). Kustutatud oli 15,67 miljardit ja kasutusarvetel oli 0,86 miljardit EVP-krooni (lisandub Eesti Väärtpaberite Keskregistris registreeritud väärtpaberiarvetele kantud 0,02 miljardit EVPkrooni).

Erastamisväärtpaberite väljaandmise kiirus on 1997. aastast aeglaselt ja ühtlaselt langenud, viidates kompenseerimisprotsessi vaibumisele, kuid 2003. a alguses on tempo kasvanud seoses õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise protsessiga. 2005. aasta lõpuks, erastamisväärtpaberite väljaandmise lõpptähtajaks prognoositav kogusumma võib ületada 8,3 miljardit ja tõusta 8,4 miljardi kroonini. Erastamisväärtpaberite müük vabal turul täidab omandireformi protsessis olulist sotsiaalse kompensatsiooni rolli ning nende

kõrge ja stabiilne turuhind on määratud maa järelmaksuga erastamisest tuleneva pikaajalise püsiva nõudlusega.

Hetkel kuum