Silva Männik • 30. mai 2003 kell 10:16

Kütusemüüjatel tuleb juulist hakata esitama tehinguaruandeid

1. juulil jõustub Vedelkütuse seadus, mis paneb kütusemüüjaile kohustuse esitada igakuiselt aruanne käideldud kütuste ja nende jääkide kohta.

<#Vedelkütuse seaduse=https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=261461>, paragrahvi 7 kohaselt tuleb kütuse jae- ja hulgimüüjail vastav aruanne esitada tolliametile iga kuu 15. kuupäevaks. Seadus ei kehti tolli- ja aktsiisiladudele ning kütuseterminalidele, teatas tolliamet.

Kütuse käitlemise aruanne esitatakse vastavalt rahandusministri määrusele piirkondlikule tolliinspektuurile müügikohtade lõikes ja see koosneb kütuse käitlemise aruandest, erimärgistatud kütuse soetamise aruandest ning erimärgistatud kütuse müümise aruandest.

Kõige suurem saab olema muutus tehingute puhul erimärgistatud kütusega. Nimelt tuleb kerge kütteõli ja eriotstarbelise kütuse iga ostu- või müügitehingu korral märkida aruandesse isiku nimi, kellele eeltoodud kütuseliike müüdi või kellelt seda osteti. Isiku nimele tuleb lisada selle registri- või isikukood, samuti tuleb tabelisse märkida iga tehinguga omandatud või müüdud erimärgistatud kütuse kogus.

Kütuse jae- ja hulgimüüjail tuleb esimesed seadusest tulenevad aruanded juulis tehtud tehingute kohta esitada 15. augustil.

Tolliameti kontrollitalituse juhataja Urmas Järgi sõnul raskendab 1. juulil jõustuv seadus veelgi kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse mittesihipärast kasutamist.

Seadusandja on neile kütuseliikidele kehtestanud ligi 2,5 krooni võrra väiksema aktsiisimäära kui tavadiislikütusele, mis muudab nad nö riskikaupadeks. Sellest tulenevad ka tolliameti otsused jätta erimärgistatud kütus vabasse ringlusesse lubamisest kuni lõpptarbimiseni tollijärelevalve alla.

Hetkel kuum