Ülo Toomsalu • 9. juuni 2003 kell 7:04

EPL: maksuamet ahistab ettevõtjaid

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda saab järjest enam ettevõtjate pöördumisi, milles kurdetakse probleeme maksuametiga.

Need pole tihti konkreetsed probleemid, vaid tulenevad arusaamatusest, kuidas, miks ja mis eesmärgil maksuamet tõlgendab teatud vaidlusi, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kaubanduskoja majanduspoliitika- ja õigusosakonna juhataja Reet Tederi hinnangul on probleem peidetud sügavale bürokraatia tasandile, sest maksuamet on sunnitud plaani täitma ja igas kvartalis kandma riigieelarvesse 35 miljonit krooni.

?Täna on maksuametile vahendite eraldamise eelduseks, et maksuotsuste (v.a trahvide ja intresside kohta) alusel riigieelarvesse laekunud summa ületaks viimase viie aasta keskmise ettekirjutuste või maksuotsuste alusel riigieelarvesse laekunud summa,? rääkis Teder. ?Kvartali baastase loetakse ületatuks, kui maksuameti poolt maksuotsuste alusel riigieelarvesse laekuv summa ületab kvartalis 35 140 250 krooni. Selline ülesande püstitus eeldab riigi poolt vaadates, et õigusrikkumiste ja maksupettuste hulk ühiskonnas pidevalt suureneb. Tegelikkus on ju vastupidine.?

Kõige ohtlikum tendents on seaduse sätte sisustamine,? lausus Teder. ?Kui sättele tuginedes asutakse teatud aja möödudes esialgsest erinevalt maksustama, kaob maksumaksjal igasugune kindlus. Sellised probleemid on näiteks tõusmas seoses sõiduautodega, mida kasutatakse ka tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks. Sellesse valdkonda kuuluvad ka nn offshore?idega tehtud tehingud, mille puhul asutakse aastaid tagasi toimunule hinnangut andma praeguste arusaamade alusel.?

Hetkel kuum