Peeter Raidla • 26. juuni 2003 kell 12:11

Kapo keeldus "Politseikroonika" saatejuhi suhtes kriminaalmenetluse alustamisest

Kaitsepolitsei ei tuvastanud, et 'Politseikroonika' saatejuht Peeter Võsa oleks õhutanud sotsiaalset vaenu.

Sellest johtuvalt keeldus kaitsepolitsei kriminaalmenetluse alustamisest.

Uurija ei tuvastanud sotsiaalse vaenu õhutamist käesoleva aasta 1.aprillil eetris olnud saate 'Politseikroonika' saatejuhi Peeter Võsa poolt kasutatud väljendis: 'Kui meeleavaldajate keelelist ja kultuurilist tausta uurida, tekib vähemasti minul küsimus, et kus nende noorte vanaisad olid 45. aastal, kui Eesti annekteeriti - miks need ätid siis viltide välkudes Punasel väljakul rahutantse ei vihtunud, vaid nartse ja sibulaid seljakotti pakkisid ja ootasid, millal rong nad steppidest Läänemere kallastele toob'.

Karistusseadustiku mõistes on sotsiaalse vaenu õhutamine tegevus, millega avalikult kutsutakse üles vihkamisele või vägivallale seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundiga. Saatejuht Peeter Võsa poolt kasutatud väljendis puudub avalik üleskutse vihkamisele või vägivallale. Seega puudub kuriteo objektiivne tunnus ning puudub alus tema suhtes kriminaalmenetluse alustamiseks sotsiaalse vaenu õhutamises.

Hetkel kuum