Liis Kängsepp • 27. juuni 2003 kell 13:11

Tallinn tahab parandada Vabaduse väljaku detailplaneeringut

Tallinna linnavalitsus tahab täiendada Vabaduse väljaku detailplaneeringu lähteülesannet, et ületada planeeringu valmimist takistavad probleemid.

Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile tehti ülesandeks täiendada Vabaduse väljaku, Harjuoru ja Kaarli puiestee maa-ala detailplaneeringu lähteülesannet, seades lisatingimusteks vajaduse lahendada väljaku laiendamine praegusel tänavatasapinnal ning loobuda väljaku süvistamisest sõidutee alusele tasapinnale. Veel tuleb tagada paraadide jt tseremooniate või rahvaürituste läbiviimise võimalused; Vanalinna parkimisprobleemi lahendamiseks näha ette võimalikult palju maa-aluseid parkimiskohti väljaku alla ja kaaluda tenniseväljakute asemel vallikraavi motiivi taastamist avalikult kasutataval maa-alal ning kanda planeeringusse Vabaduse kella asukoht.

Linnapea Edgar Savisaar ning abilinnapead Toivo Ninnas ja Margus Allikmaa kohtusid juuni algul detailplaneeringu autoritega ning arhitektide liidu esindajatega, et tuua selgust ala detailplaneeringu jätkamise võimalustesse. Kohtumisel otsustati, et linnavalitsus formuleerib lähteülesande täpsustused veel enne suvepuhkusele minekut.

Hetkel kuum