9. juuli 2003 kell 8:43

Ametiühingud ja tööandjad jätkavad täna palgaläbirääkimisi

Täna toimub ametiühingute ja tööandjate kahepoolsete läbirääkimiste järjekordne voor, kus muuhulgas jätkatakse palgaläbirääkimisi.

Tänasel kohtumisel on kavas alla kirjutada ühisseisukohad Euroopa Liidu struktuurfondide vahendite kasutamise kohta inimressursi arendamiseks ja sotsiaaldialoogi tugevdamiseks, teatasid ametiühingud. Teise küsimusena jätkatakse palgaläbirääkimisi, sh 2004.a. alampalga üle.

30.08.2001.a. sõlmitud pikaajaline alampalga kokkulepe näeb ette, et 2004.a. peab alampalk tõusma 35 protsendini keskmisest kuupalgast, mis prognoosi kohaselt ületab 7400 kr. Sellest tulenevalt taotleb Eesti Ametiühingute Keskliit järgmisel aastal alampalgaks 2600 krooni kuus (15.25 kr/tunnis). Kokkuleppe kohaselt peab 2008.a. alampalk moodustama 41% riigi keskmisest brutopalgast. Lisaks taotleb EAKL 8% palgatõusu kõigile töötajatele, kelle brutopalk ei ületa 10 000 krooni.

Hetkel kuum