Silva Männik • 21. juuli 2003 kell 11:00

Maksumaksjate Liit: Paltsi käitumine isiklikes huvides on välistatud

Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse esimehe Ants Veetõusme sõnul pole alust karta, et rahandusministri samm Aivar Sõerdi taandamisel oli tehtud isiklikel motiividel. Ta ütles, et tegu oli objektiivse vajadusega selgitada välja kriitiliseks muutunud maksuameti töö puudujäägid ja nende põhjused.

Küsimustele vastab Ants Veetõusme

<b>Tegite veel eelmisel nädalal maksumaksjate liidu poolse <#deklaratsiooni=http://www.aripaev.ee/mod/emb/online.html?disp=2 uud_id=367780 leht_id=2433 year=2003 mon=7 day=21 from=online>, kus tõite väga teravalt välja maksumaksjatelt aja jooksul kuhjunud etteheited maksuameti töökorralduses. Kas kõigele vaatamata tuli rahandusministri samm ootamatult ja kas see tundus liiga äkiline ning ennatlik?</b>

Kohtusime 16. juulil Aivar Sõerdi ja Vahur Kivistikuga ning andsime neile isiklikult käest kätte maksumaksjate deklaratsiooni maksuametnikele. Siis jõudsime kokkuleppele, et jätkame koostööd ka edaspidi. Mis puudutab rahandusministrit, siis temal on kindlasti informatsiooni veel paremini käes ja ta teab selgemalt kui meie, mis tema alluvuses olevas ametis toimub. Sellest ka tema otsused.

<b>Kas Teie hinnangul võivad olla Tõnis Paltsi sammu taga isiklikud motiivid, nagu seda talle ette heidetakse?</b>

Vastupidi, ta pidi enda asjades suhteliselt kindel olema, et sai Sõerdi suhtes sellise käigu teha. Ta teadis ju ise ka, et otsekohe hakatakse teda kahtlustama ning pidi sellega ka juba alusest peale arvestama, otsustades, mida ja kuidas ta maksuameti suhtes ette võtab. Minu teada olid need ohud välja toodud ka tema kirjas erakonnakaaslastele, mille ta reedel saatis ja kus ta märkis, et teda võidakse oma asjades süüdistama hakata.

<b>Maksuamet on ennast süüdistuste vastu kaitsnud väidetega, et asjades, mida neile ette heidetakse, on tegu on üksikjuhtumistega ja neid tähtsustatakse üle, üldistatakse meelevaldselt. Kas on see nii, et tegu on mitme õnnetu juhuse kokkulangemisega viimastel kuudel või on maksuameti tegutsemises ja suhtumises juba pikemat aega halvenemise märke näha?</b>

Üksikjuhtumitest võib ju rääkida, aga kokku nad moodustavadki terviku. Viimase kahe-kolme aasta jooksul on maksuameti suhtumine maksumaksjate suhtes kardinaalselt muutunud. Hoiak on muututud maksumaksjate vastu oluliselt pahatahtlikumaks. Kahetsusväärselt on maksuametis hakanud levima mentaliteet, et ebaseaduslikkust võib välja juurida ebaseaduslike võtetega. Suurim ongi just suhtumise probleem.

<b>Kas seda suhtumist ja maksuameti tööd on võimalik kiirete võtetega muuta, näiteks juhti vahetades, ilma, et samas senised positiivsed saavutused kannataks? On ju maksuameti juhid objektiivsete argumentidena pidevalt välja toonud numbreid üha kasvanud kohtuvõitude osakaalust ja varimajanduse vähenemisest nende töö tagajärjel.</b>

Küsimus polegi ainult juhis. Sõerd võib ka tulemusi saavutada, kui ta muudab suhtumist. Küsimus on selles, kas suudetakse muuta kogu süsteemi suhtumist. Maksuamet on ju loodud maksumaksja raha eest ja õigupoolest maksumaksja poolt ning ka maksuametnikel peab olema tunnetus, et neidki kontrollitakse. Seda mitte vaid 5protsendi inimeste või käibe ulatuses, vaid rohkemgi. Peab juurduma vastutuse tunne oma tegude ees, et kui nemad kontrollivad maksumaksjaid ja raha laekumist, siis vastupidi, ka neid kontrollitakse. See toob kindlasti kaasa positiivseid tulemusi.

Hetkel kuum