Heidit Kaio • 31. juuli 2003 kell 10:29

Keskkonnaprojektide rahataotluste esitamine lõpeb

1. augustil lõpeb Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahvuslikust programmist raha taotlemiseks esitatavate projektide vastuvõtmine.

Maakondlikesse keskkonnateenistustesse tuli projektid esitada juba 1. juuliks.

Rahvusliku programmi juhi Heiko Põdersalu sõnul kogub KIK kokku kõik keskkonnateenistustesse esitatud maakondlikud ja üleriigilised projektid, mis esitatakse otse Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK).

'Esialgse ülevaate laekunud projektide arvust ja taotletavast rahast saab teha järgmise nädala keskpaigaks, kuna me ootame ära ka postiga edastatud projektid,' ütles Põdersalu. 'Eelmisel aastal laekus meile kokku üle 2100 projekti.'

Laekunud projektid suunatakse seejärel hindamiseks valdkondlikele töörühmadele, kus projekte hinnatakse KIKi nõukogu heaks kiidetud avalike hindamiskriteeriumide alusel.

Töörühm teeb ettepanekud projektide rahastamiseks, koostades selleks projektide nimekirja prioriteetsuse järjekorras koos ettepanekutega rahastamise ulatusega.

Erinevalt varasematest aastatest hakkavad maakondlikke keskkonnateadlikkuse projekte hindama üleriikliku töörühma asemel maakondlikud töörühmad.

KIKil on igas maakonnas koostööpartner maakondliku töörühma tegevuse koordineerimiseks. Vastavad koostöölepingud allkirjastati 16. juulil.

Lõplikud otsused projektide toetamiseks teeb KIKi nõukogu pärast riigieelarve vastuvõtmist. Kõik rahastamisotsuse saanud projektid avaldatakse keskuse koduleheküljel.

2003. aasta keskkonnaprogrammidesse esitati üle 2100 projekti kogusummas üle 930 miljoni krooni, millest KIK rahastas 869 projekti kokku 296 miljoni krooniga.

KIKi rahvuslikust programmist toetatakse maapõue, keskkonnateadlikkuse, veekaitse, tehnika, välisõhukaitse, jäätmekäitluse, looduskaitse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse projekte.

Hetkel kuum