Liis Kängsepp • 21. august 2003 kell 9:37

Facio Ehitus pahuksis alltöövõtjaga

Tallinna Linnakohus arutab täna Facio Ehituse alltöövõtja hagi ehitusfirma vastu, alltöövõtja hinnangul on firma neile võlgu 150 000 krooni.

OÜ Lebööm oli ASi Facio Ehitus alltöövõtja Viljandi raamatukogu renoveerimisel ning nende väitel on Facio Ehitus neile tehtud tööde eest raha maksmata jätnud. Facio Ehitus on samas esitanud vastuhagi tasaarvelduse tegemiseks ning lisaks nõuab ehitusfirma alltöövõtjalt 7000 krooni.

?Leböömi seisukoht on see, et Facio on jätnud neile osa summasid maksmata, kuid Facio esindajatel on ohtralt vastuväiteid, miks seda raha ei maksta,? ütles juhtumiga tegelev kohtunik Indrek Soots. ?Facio väidab näiteks, et Lebööm on rikkunud katusekatteid ja üldkasutatavaid kõnniteid.?

Sootsi sõnul mindi eelmiselt eelistungilt lahku mõttega jõuda omavahel kokkuleppele, kuid tänaseks pole teineteisemõistmist sündinud. Kui pooled ka tänasel eelistungil probleemi lahendad ei suuda jätkub kohtutee 17. septembril.

Kohtunik Soots kohtub Facio Ehituse esindajatega ka homme, kuna veel teinegi ettevõte ? AS Reteera ? nõuab Facio Ehituselt 145 000 krooni. Sootsi sõnul vaidleb Facio Ehitus ka sellele nõudele vastu.

Hetkel kuum