Virkko Lepassalu • 27. august 2003 kell 13:49

Tallinna linnavalitsus arutas küttestrateegiat

Tallinna linnavalitsuses toimus küttestrateegia nõupidamine tarbijate huvide kaitseks, teatas Raepress.

Täna linnavalitsuses toimunud nõupidamisel otsustati kaugküttepiirkondade arengukava projekti lisada lähiaastate eesmärgina sooja koostootmine elektriga ning kavandatud kaugküttepiirkondade arvu vähendamine. Samuti otsustati lihtsustada kaugküttega liitumise ja sellest eraldumise tingimusi. Nõupidamise eesmärgiks oli soojatarbija huvide parem kaitse linna küttestrateegias.

'Selle kohta, mis juhtub kui turg täiesti vabaks lasta, näeme praegu ajalehtedest USAs toimuvast - olemasolevad tootmisressursid on ammendatud ja investeeringud on jäetud tegemata,' ütles linna suurima kaugkütet pakkuva ettevõte AS Tallinna Küte juht Kristjan Rahu.

'Me pole turu reguleerimise vastu, kuid tarbija huvide kaitse tagab üksnes konkurentsi säilimine. Eesti elektriturg on hoiatavaks näiteks, mis juhtub konkurentsi kaotamisel,' ütles Arne Saar mitmetes linna piirkondades Tallinna Küttega tihedalt konkureerivast Eesti Gaasist.

'Uutele eramutele, kes on kohustatud praeguses arengukavas kaugküttega liituma, kehtestatud soojatarbimise alampiiri tuleks võrreldes praegusega tõsta,' arvas abilinnapea Jüri Ratas, võtmaks maha normaalsuurusega eramute omanike hirme kaugküttega sundliitumise ees.

'Praeguses arengukava variandis kaugküttepiirkondadeks arvatud Pääsküla, Raku ja veel mõned väikeelamute alad ilmselt sinna loetellu ei sobi. Kaugküttepiirkondadeks jäägu ikkagi eelkõige suurmagalad nagu Lasnamäe, Mustamäe ja Õismäe,' arvas linnapea Edgar Savisaar.

Nõupidamist juhatas linnapea Edgar Savisaar. Lisaks linna esindajatele osalesid nõupidamisel Tehnikaülikooli, majandusministeeriumi, AS Eesti Gaasi ja AS Tallinna Küte esindajad.

Hetkel kuum