Kadi Heinsalu • 4. september 2003 kell 6:38

Ümbrikupalgareidid tänavu juurde toonud 6 mln krooni

Maksuameti ümbrikupalgareidid on tänavu seitsme kuuga riigikassassa toonud kuus miljonit krooni, mis on ligi samapalju kui eelmisel aastal kokku.

Eelmisel aastal tõid ümbrikupalgareidid riigieelarvesse lisaraha 8,6 miljonit krooni.

Maksuameti saadetud pressiteate kohaselt on ümbrikupalkade maksmise vastu suunatud ühisreidid kasvatanud oluliselt maksude vabatahtlikku laekumist.

Maksuamet koostöös tööturuameti, tööinspektsiooni ja politseiga alustas

ümbrikureidide korraldamist 2002. aastal, mil viidi kokku läbi 248 reidi.Tänavuse aasta esimesel poolel on reide tehtud 169.

Koostööprojekti raames kontrollitud maksukohustuslaste sotsiaal- ja

üksikisiku tulumaksu tasumise analüüs näitab, et sotsiaalmaksu vabatahtliklaekumine suurenes neis ettevõtteis 2002. aastal seoses ühisreididealustamisega 34 protsendi ja üksikisiku tulumaksu laekumine 43 protsendivõrra. Projekti tulemina on 2002. aastal riigieelarvesse laekunud 8,6miljonit krooni ja 2003. aasta seitsme kuuga 6 miljonit krooni. Lisaks onkontrollitud ettevõtetele määratud kokku ligi 28 miljonit krooni ulatusesnõudeid.

2002. aastal moodustas sotsiaal- ja tulumaksu laekumine 45 protsenti

riigieelarvest.

Ainuüksi analüüsis käsitletud 427 ettevõttest 107 puhul laekus 2002. aastal

sotsiaalmaksu rohkem 13 miljonit krooni ja üksikisiku tulumaksu 9 miljonitkrooni rohkem kui aasta varem. Töötajate arv suurenes oluliselt 28 ettevõttedeklaratsioonides - kokku 189 inimese võrra. Samuti kahekordistus 20ettevõttes töötajatele makstav töötasu.

Maksuameti eesmärgiks on reididega lisaks ümbrikupalkadele võidelda musta

tööjõuga - olukorraga, kus töötaja pole vormistatud tööle kirjalikutöölepinguga, tema nimi ei kajastu ettevõtte ametlikes dokumentides jatööandja ei maksa tema pealt makse seadustega ettenähtud korras ja ulatuses.Kokkuvõttes peaks koostööprojekti tulemil paranema aus ärikonkurents jatöötajaskonna tingimused.

Hetkel kuum