29. oktoober 2003 kell 8:09

Spetsialistid olid ühekordse joogipakendi tagatisraha vastu

Eile toimunud ümarlaual esinenud pakendispetsialistid ja erialaliidud ühekordse plastpudelite ja metallpurkide tagatisraha vastu.

Ümarlaud toimus Keskkonnatehnoloogia Rahvusvahelise Arendamise Ühingu, Eesti Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Pakendiühingu eestvedamisel, ütleb Pakendiühingu pressiteade.

Keskkonnaministeeriumis valmiva uue pakendiseaduse eelnõu tööversioon näeb praegu ette kehtestada alkoholi- ja karastusjoogipakenditele tagatisraha. Tagatisraha määr kuni pooleliitrisele klaas- ja plastpudelile tuleks 1 kroon ja 50 senti, suuremale pudelile 3 krooni. Tagatisraha makstaks ostjale tagasi taarapunktis.

Deposiit ühekordselt kasutatavale pakendile ei lahenda prügiprobleemi, leidsid Eesti Toiduainetööstuste Liidu, Keemiatööstuste Liidu, Eesti Kaupmeeste Liidu ja Eesti Pakendiühingu esindajad.

Eesti suurima joogitööstuse, Tartu Õlletehase juht Tarmo Noop ütles, et on tagatisraha kehtestamise suhtes skeptiline.

Slovakkia tootjavastutusorganisatsiooni juht Peter Krasnec rõhutas, et tagatisraha kehtestamine vaid Eestis tähendab Euroopa Liidu tingimustes kaupade vaba liikumise põhimõtte rikkumist. Kaupadel, sealhulgas joogitaaral on turumajanduse tingimuses soov liikuda sinna, kus nende eest makstakse rohkem. Kui meie naaberriikides plastpudelitel hind puudub, tuuakse tulevikus Lätist ja Leedus meile märkimisväärsel hulgal plastpudeleid ning prügi vähendamise asemel selle hulk hoopis suureneb. Pärast tagatisraha kehtestamist tõuseksid oluliselt pakendimaterjalide sorteerimise ja kogumise kulud, rõhutas tootjavastutusorganisatsioonide katusettevõtte Pro Europe esindaja Frank Slany.

Vastavalt Euroopa Liiduga sõlmitud liitumislepingule tuleb Eestis alates järgmise aasta 1. maist taaskasutada 50 protsenti kõikidest turule toodud pakendijäätmetest. Pakendiettevõtja on kohustatud tasuta tagasi võtma oma kaupade veo- , rühma- ja müügipakendid.

Plastpudelid ja purgid moodustavad Säästva Eesti Instituudi andmetel vaid ca 4% kõikidest pakendijäätmetest. Ainult joogipakendeid kogudes pole võimalik saavutada nõutavat 50protsendilist pakendite taaskasutamist.

Olukord, kus pakendiaktsiisiga maksustataks vaid alkoholi- ja karastusjoogitootjad, põlistaks ainult joogitaara kogumist ja taaskasutamist. 50protsendilise taaskasutusmäära saavutamiseks peavad aga koostöösse lülituma kõik pakenditootjad, pakendajad, kaubandus, omavalitsused, lõpptarbija ja jäätmekäitlejad.

Hetkel kuum