30. oktoober 2003 kell 22:00

Rae vald jagab põhjavett ümber

Lehtedes on väidetud, et ASi Kalev kolimise tõttu Rae valda on vallas põhjavesi lõppemas ja teiste ettevõtete kolimine valda võimatu. Need väited on ebatäpsed.

Kalevile lubatud veetarbimise koguse määramisel arvestas Rae vallavalitsus varem vallale määratud põhjaveevaruga. Kalev tarbib praegu keskmiselt 1112 m³/kuus, kusjuures lubatud vee tarbimine on 6000 m³ kuus. Kuna Rae vallas on elamuehitus ja ettevõtluse areng praegu läbi aegade kiireim, otsustas vald algatada põhjaveevarude ümberjagamise Harju maakonnas. Rae vallavalitsus teavitas põhjaveevarude ümberhindamise vajadustest ka keskkonnaministeeriumi põhjaveekomisjoni, näidates ära valla vajadused järgmiseks 30 aastaks. Komisjon otsustas toetada valla taotlust põhjaveevaru suurendamiseks ja soovitas teha vajalikud veeanalüüsid valla finantseerimisel. Seega toimub tõenäoliselt põhjaveevarude ümberjagamine lähimas tulevikus.

Rae valla alevike ja külade veevarustuse arengukava aastani 2015 järgi kasutatakse veevarustuseks vallas põhjavett. Põhjavee kasutamise kasuks rääkisid arengukava kinnitamisel muuhulgas see, et põhjaveel põhinev ühisveevärk on lokaalselt arendatav ja kriisiolukorras kindlalt toimiv.

Praegu ei suuda vald üksi rajada puurkaeve ja torustikke ega välja ehitada ühisveevärki ja kanalisatsiooni. Veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava elluviimiseks taotleb Rae vald ühiselt kümne Harjumaa omavalitsusega raha Euroopa Liidu ISPA fondist.

Autor: Lembit Vares

Hetkel kuum