ÄP fototoimetus • 3. november 2003 kell 22:00

Rahvuslik liiklusohutuse programm 2003?2015

- Strateegilise eesmärgina püstitatakse Eestis järgmine ülesanne, mida võib nimetada maksimumprogrammiks ehk visiooniks 100. See tähendab, et aastaks 2015 tuleb Eestis saavutada olukord, mil liiklusõnnetustes hukkunute arv aastas ei ületa 100 piiri.

- Liiklusohutusprogrammi strateegiline eesmärk vastab Euroopa Liidu poolt 2001. a püstitanud kvantitatiivsele eesmärgile - parandada oluliselt liiklusohutust ja vähendada liiklusõnnetustes hukkunute arvu 2010. aastaks 50 võrra.

- Liiklusohutusprogrammi realiseerimiseks on hinnanguliselt vaja 958,2 miljonit krooni, mis võimaldab kavandatava perioodi jooksul säästa ligemale 1000 inimese elu ja ainuüksi selle arvel hoida kokku ühiskonna kulutusi üle 6 miljardi krooni.

- Liiklusohutusmeetmete rahastamine on üks efektiivsemaid raha paigutamise viise. Eksperthinnangute kohaselt annab näiteks tee kvaliteetsesse märgistusse paigutatud iga kroon aastas tagasi 10?12 krooni (tasuvusaeg 1?1,5 kuud). Teede ehitusse paigutatud raha tasuvusaeg on 2?10 aastat.

- Programmi I etapis: tõhustatakse organisatsioonilist tööd, eelkõige seadusandluse teel loomaks tingimusi järgnevate etappide rakendamiseks ning kogu tegevuse rahastamiseks; pannakse alus laste liikluskasvatuse ning noorte juhtide ettevalmistuse süsteemi arengule, mille efekt avaldub pikema ajaperioodi jooksul: tõhustatakse kampaaniaid inimese käitumise mõjutamiseks ja hoiakute kujundamiseks; analüüsitakse karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku alusel määratud liiklusalaste karistuste ning hoiatuste efekti; selgitatakse välja teede ja tänavate liiklusohtlikud kitsaskohad (liiklusõnnetuste koondumiskohad) ja alustatatakse nende ohutumaks muutmist, eeskätt mitmete pilootprojektide käivitamise teel; luuakse inimese surmaga lõppenud liiklusõnnetuste süvaanalüüsi ekspertgrupid maakondades.

Eesti Rahvuslik Liiklusohutuse Programm aastateks 2003?2015, seletuskiri

Autor: ÄP

Hetkel kuum