Virkko Lepassalu • 4. november 2003 kell 14:03

Rahvuspark näeb RMK soovi taga kaitsealasid hallata tuluteenimist

Eestimaa Looduse Fond (ELF) ja Karula rahvuspargi juht kahtlustavad, et Riigimetsa Majandamise Keskus soovib kaitsealade arvelt oma tulusid hoida.

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) toodab praegu aastas suurusjärgus 2,5 mln tm puitu. Kuid mitmete ELFi ning kaitsealade töötajate arvates ei saa samas mahus raiumist jätkata, sest ressurssi lihtsalt ei jätku. See on nende arvates ka põhjus, miks ministeerium kaalub ühe variandina kaitsealade andmist RMK hallata.

?Vähenevat raiemahtu püütakse korvata teiste tööde arvelt,? märkis Karula Rahvuspargi administratsiooni direktor Pille Tomson. ?Muuhulgas püütakse leida omale laiemat tegevusvälja.?

1. maiks järgmisel aastal peab Eesti esitama seoses EL astumisega kaitsealade nimekirja. Tomsoni kinnitusel tekitab see nõudmine ühtlasi vajaduse võtta kaitse alla rohkem metsi. Praegu domineerivad meil pigem kaitsealustena ranna- jms metsavaesemad alad. EL poolne surve tekitab väitel loomulikult ka vastusurve, sest kaitsealuste metsade suurendamine tähendab tööstusesse voolava Eestimaise puidumassi paratamatut vähenemist.

RMK võimalikku valimist kaitsealade haldajaks kritiseeris ka Eestimaa Looduse Fond.

'Oleme arvamusel, et looduskaitse viimine RMK kui täna peamiselt metsamajandusega tegeleva tulundusasutuse haldusse on seotud väga suurte ohtudega,' teatas ELF oma avalduses.

'Täna pole ammendavat vastust, kuidas välistada sellisel juhul majanduslike huvide domineerimist looduskaitse huvide üle. Juba täna on tekkinud kaitsealadel konfliktid looduskaitsjate ja RMK vahel, kus RMK soovib looduskaitsjatelt kaitsealade piiranguvööndis kokkulepitust suuremaid raiemahte.'

Hetkel kuum