5. november 2003 kell 22:00

Domeenid ühisvaraks

Suurem osa domeenivaidlustest keskendub küsimusele, kellel on konkreetse nime kasutamiseks kaalukam õigus. Veel mõned aastad tagasi jagati domeeninimesid nn first-come-first-served põhimõttel ehk lihtsalt anti domeen sellele, kes esimesena taotluse esitas. Nii sattusidki mitmed tuntud kaubamärgid veebikeskkonnas oportunistide kätte ja nii mõnelgi suurtöösturil tuli oma ?õiguse? tagasisaamiseks rahakotti kergendada.

Olukorra lahendamiseks hakkasid nii siseriiklikud kohtud kui rahvusvahelised domeenivaidlustega tegelevad organid käsitlema domeene seoses kaubamärkide ja ärinimedega, mis andis juba turul olevatele ettevõtetele võimaluse oma firmat kaitsta. Paraku on nii mõnelgi juhul keeruline otsustada, kas .com domeenile on suurem õigus valgustitega tegeleval OÜ-l Booster, äriühingul nimega Booster Capital või eraisikul Janos Boosteril, kes ka maailmakuulsaks pürib. Veelgi delikaatsem on olukord üldnimede korral ? kuidas otsustada, kellele peaks kuuluma www.info.com ? Hiljuti seisid domeeninimega seonduvate probleemide ees ka Eesti ettevõtted Hansanet ja Hansapank, kellel vastanduv huvi domeenile www.hansanet.ee .

Mõnede juristide arvates peitub lahendus ?ühisdomeenides?. Näiteks www.skoda.com avalehelt on võimalik leida tee nii Skoda Holdings, Skoda Sweden kui Skoda Energo lehtedele. Ka info.com ühendab endas mitmete suuremate otsingukeskkondade otsingutulemused.

Uue lähenemise idee on lihtne ? kaaludes, kelle huvid mingi domeeninime jaoks on enam põhjendatud, tekib nii mõnigi kord seis, kus teised domeenitaotlejad jäävad sellest ilma või peavad leidma alternatiivse lahenduse. Väiksemate ettevõtete jaoks võib see tähendada üle jõu käivaid investeeringuid, ja ka külastajate jaoks ei pruugi alati olla iseenesestmõistetav, et nt www.krupp.de alt võib leida terasetööstuse saidi, kuna Saksamaal on olemas ka nt Kruppi nime kandev fond, haigla ja kirjastus. Et seesuguseid segadusi ja ülekohut vältida, on võimalik koondada ühe domeeni alla hulk vajalikke linke ja külastajad sealt edasi suunata. Lisalehest võidaksid mitmed ettevõtted, külastajad, domeenikohtunikud, aga ka veebiarendajad, kelle tööülesannete loendisse (ka hinnakirja) lisanduks ühise esilehe struktuuri koostamine ja kujundamine.

Autor: Eneken Tikk

Hetkel kuum