Peeter Raidla • 5. november 2003 kell 15:19

Valitsusasutused analüüsivad EL kemikaalide direktiivi mõju Eesti keemiatööstusele

Täna otsustati luua keemiatööstuse ja ministeeriumide esindajate ühine töögrupp, et hinnata EL kavandatava kemikaalide direktiivi mõju Eestile.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis toimunud ümarlauakohtumisel lubasid valitsusasutused läbirääkimistel EL-ga vastu seista Eesti keemistööstusele kahjulike otsuste langetamisele ning vajadusel taotleda kemikaalide testimisnõuete täitmiseks lisaaega.

Ministeeriumi asekantsleri Signe Ratso sõnul on kõnealune kemikaalide direktiiv alles ettevalmistamise järgus, mistõttu saavad eksperdid sinna veel ettepanekuid teha ning Eestil on võimalus oma huvide eest seista. ?Esmalt on vaja välja selgitada direktiivi sotsiaalmajanduslik mõju, sealhulgas mõju meie tööstusettevõtetele. Seda saavad aga teha vaid firmad ise. Saadud analüüsile tuginedes kujundame riikliku positsiooni ja hakkame seda kaitsma,? lisas Ratso.

Euroopa Liidu kemikaalide direktiivi eesmärk on tõsta keemiatööstuses kasutatavate ainete ohutust keskkonnale ja inimeste tervisele ning sätestab nõuded nende ainete testimiseks. Eestis hakkab uus direktiiv kõige rohkem mõjutama põlevkivitööstusega seotud ettevõtteid, pannes neile kohustuse viia läbi toodetavate ainete keskkonnaohutuse alaseid teste. Viimane tähendab aga lisakulutusi, mis omakorda ohustab ettevõtete konkurentsivõimet.

Hetkel kuum