Heidit Kaio • 7. november 2003 kell 12:40

Teadusuuringuteks raha jagamisel ei lähtuta seadusest

Riigikontrolli auditi käigus selgus, et teadustööde rahastamisel ei lähtunud ministeerium teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse sätetest.

Nimetatud seadus näeb ette teadusuuringute rahastamise ministeeriumi poolt teadus- ja arendusprogrammi alusel. Selline programm oli aga välja töötamata. Selle asemel töötas ministeerium välja talle sobiva teadustööde rahastamise korra, milles ei koheldud raha taotlejaid võrdselt.

2002. aastal rahastas Põllumajandusministeerium rakendusuuringuid kokku 12 141 468 krooni eest, 2003 aastal on eraldatud 16 481 160 krooni.

Raha saamiseks pidid ministeeriumi välised teadusasutused 2003. aastal osalema avalikul konkursil, ministeeriumi teadusasutused said raha konkursiväliselt.

Põllumajandusministeeriumi probleemid olid põhjustatud muuhulgas asjaolust, et ministeerium tegeles teadusprogrammi väljatöötamisega, kuid ei suutnud seda kaitsta Teadus- ja Arendusnõukogus, mistõttu programm jäi Vabariigi Valitsuse poolt kinnitamata.

Haridus- ja Teadusministeerium loodab olukorra parandada 2004. aastal.

Hetkel kuum