Kuldar Kullasepp • 12. november 2003 kell 22:00

Haiglajuhtide koolitus rõhutas muutusi

HOPE (Health Opportunity for People Everywhere ? Iga Inimese Võimalus Tervisele Üle Maailma) on kujunenud organisatsiooniks, mis tegeleb tervishoiualaste täiendkoolitustega kogu maailmas. Kursus on koostatud koostöös firmaga Johnson & Johnson.

Novembri algul said Eestis tunnistuse teise täiendkoolitusprogrammi lõpetajad. Märtsist juunini toimunud koolitus kandis pealkirja ?Muutuste juhtimine kvaliteedi parandamiseks: keskastmejuhi roll tervishoius?. HOPE täiendkoolitus on suunatud tervishoiu ning sotsiaalvaldkonna keskastmejuhtidele, osalejatele on kursus tasuta. Programmist võtsid osa keskastmejuhid 14 haiglast ja neljast hoolekandeasutusest üle Eesti. Keskenduti organisatsiooni juhtimise tõhustamisele muutusteküllases tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas. Tervise Arengu Instituudi Koolituskeskuse juhataja Piret Tamme sõnul on juhid mõistnud elukestva õppe ideed: ?Paljud juhid on omaks võtnud elukestva õppe juhtidee, mille kohaselt suudab inimene, organisatsioon või eluvaldkond efektiivselt toimida vaid pideva oskuste ja teadmiste täiendamise, kogemuste jagamise ja koostöö kaudu.?

Läbiviidud õppeprogramm koosnes neljast neljapäevasest moodulist, mis keskendusid juhtimis-, ravikvaliteedi-, rahandus- ja personaliküsimustele. Täiendkoolituse läbinud juhtide sõnul tagas programmi ülesehitus süstemaatilise ning analüütilise lähenemise projektide koostamisele. ?Koolituse nelja mooduli jooksul ette valmistatud ja läbi töötatud tervishoiuteenuse üksuste integratsioonimudel on praktiline lahend muutuste strateegiliseks juhtimiseks modernses organisatsioonis, mis on kohaldatav kõigile samasisulistele muutusprojektidele,? ütles sel aastal täiendõppe läbinud Regionaalhaigla Sisehaiguste Kliiniku juhataja dr Ruth Sepper.

Tänaseks on projekti HOPE tunnistuse omanikke Eestis 94. Veebruaris alustab HOPE kolmas kursus.

- Ain Seimar, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Keila korpuse põletusravi ülemarst

Arstina olin varem osalenud vaid arvukatel erialastel koolitustel, juhtimiskoolitusest võtsin osa esmakordselt. Seetõttu sain palju uut informatsiooni ja hindan toimunud koolitust väga kõrgelt. Kursused olid mitmekesised (loengud, arutelud, situatsiooniülesanded, harjutused, projekti koostamine). Minu jaoks oli tähtis, et koolitus oli mõeldud meditsiinitöötajatele ja lektorid käsitlesid just igapäevases töös esilekerkivaid praktilisi juhtimisprobleeme (kuidas motiveerida personali ja lahendada konflikte, kvaliteediprobleemid meditsiinis, finantsinformatsiooni kasutamine osakonna eelarve koostamisel ja tegevuspõhises kuluarvestuses jne). See võimaldas probleemseid teemasid ka pärast loenguid elavalt omavahel arutada. Oluline oli projektikirjutamise oskuste omandamine. Meie projektitöö ?Keila Haigla põletuskeskuse integreerimine Põhja-Eesti Regionaalhaigla struktuuri? on praeguses situatsioonis väga aktuaalne. Keila Haigla ühineb Regionaalhaiglaga ning plaanitud on põletuskeskus Keilast üle viia Regionaalhaigla Mustamäe korpusesse. Projekti meeskond (osalesid veel Liina Kesküla ja Ruth Sepper) püüdis analüüsida selle protsessi kõiki tahke ja lahendamist vajavad probleemid välja tuua.

Hetkel kuum