Ülo Toomsalu • 13. november 2003 kell 6:10

PM: Võrdõiguslikkuse eelnõu lubab soolist eelistamist

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu lubab «positiivset diskrimineerimist» ehk ühe soo eelistamist valdkonnis, kus see on alaesindatud.

Ministeeriumidevahelisele kooskõlastusringile saadetud meeste ja naiste võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu lubab ettevõtetel rakendada selliseid erimeetmeid, mis annavad eelistuse alaesindatud või halvemas olukorras olevale sugupoolele või vähendavad juba olemasolevat soolist ebavõrdsust.

See tähendab, et näiteks firma, kelle töötajate seas on ülekaalus naised, võib uute töötajate värbamisel eelistada mehi, kuni saab sugude osakaalu personalis tasakaalu, kirjutab Postimees.

Sooliselt diskrimineerivaks ei loe sotsiaalministeeriumist teistesse ministeeriumidesse kooskõlastamisele saadetud seaduseelnõu naise erilist kaitset seoses raseduse ja sünnitamisega, samuti kohustusliku kaitseväeteenistuse kehtestamist ainult meestele.

Erandina lubab eelnõu ka isiku töölevõtmisel lähtuda tema soost juhtudel, kui «sugu on teatud kutsetegevuse olemuse või sellega liituvate tingimuste tõttu oluliseks ja määravaks nõudeks».

Eelnõu peamise väljatöötaja sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse büroo juhataja Ülle-Marike Papp ütles, et kõnealuste kutsetegevuste täpsem määratlemine on jäetud terve mõistuse hooleks.

«Säte tähendab, et kui näiteks teatrisse on vaja meessoost balletitantsijat, siis ei saa naisbaleriin hakata vaidlustama mehe palkamist,» tõi Papp näite olukorrast, kus võib edaspidigi jätkata ühe sugupoole eelistamist teisele.

Lisaks keelab eelnõu sellised reklaamid, mis kujutavad või süvendavad naiste ja meeste vahelist ebavõrdsust kujutavaid stereotüüpseid soorolle. Samuti ei tohiks uue seaduse järgi enam näidata massimeedias reklaame, mis on üht sugu halvustavad või mõjuvad ühe soo inimväärikust alandavalt.

Eelnõu keelaks ära ka sellised töö- ja koolituspakkumised, mis on suunatud üksnes ühest soost isikutele (näiteks kuulutused, kus otsitakse naissekretäri või meesreporterit).

Hetkel kuum