17. november 2003 kell 22:00

Multimeedial oluline roll firmastiili loomisel

Andmete esitamine klientidele, töötajatele ja avalikkusele usaldatakse üha sagedamini interaktiivsele multimeediale, mis õpetab, teavitab, reklaamib ja müüb uutmoodi, tõhusamalt ja pilkupüüdvamalt, seisab 1999. aasta raamatus ?Paeluv multimeedia?. Tavalisemad multimeediarakendused on e-kaardid ja bännerid, tarbijamängud internetis, animeeritud veebilehed. Keerukamateks on tooteesitlused või firmatutvustused, aga ka elektroonilised õppematerjalid, raamatud, virtuaalgaleriid, mängud. Multimeedias võetakse erinevate meediate vahendid (nt heli, video ja tekst) ja seotakse see kokku üheks tervikuks, mis teenib ühte eesmärki ? olgu selleks kunst, äri, teadus vms.

Sõna ?multimeedia? kasutatakse päris palju ja ei kujuta ettegi, et multimeediavõimalustega arvutit kutsutaks kuidagi teisiti. Samas kipub paljukasutatud mõiste hägustuma, sest ühest küljest selle tähenduse üle enam ei mõelda, teisalt on areng kiire ja mitmesuunaline. Kõige levinum multimeediaseade on personaalarvuti ja seetõttu seostub mõiste sageli just arvuti vahendatud meediumitega. Samuti on rakendustega: multimeediana kujutatakse kõige enam ette arvutiekraanil nähtud pilkupüüdvat animatsiooni, mängu või esitlust. Multimeediatoode võib sisaldada teksti, graafikat, videot, animatsiooni, heli, tantsu, valgust, lõhna, kehalist kogemust jms. Tavatähenduses mõeldakse multimeedia all siiski arvuti poolt vahendatud digitaalseid meediume, mis arenevad tarkvara ja riistvara arengust sõltuvalt. Multimeediat seostatakse tihti ühe selle võimaliku kandja CD-ROMiga. Kui materjal avaldataksegi esmalt CD­l, püütakse see tänapäeval paralleelselt üles seada ka internetti, nii et hüpermeedia ja multimeedia eksisteerivad harva eraldi. Multimeedia sisuks on erinevate meediumite kontrollitud üheaegne esitamine ja siin ei ole andmekandjal tähtsust. Tehnilised võimalused on selleks hetkel kaugelt paremad kui viis või kümme aastat tagasi, rääkimata veel varasemast perioodist. Kui vajate köitvamat materjali, kasutage samaaegselt mitut meediat ? tulemus on efektsem.

Neid firmasid, kes nimetavad oma tegevusvaldkonnaks multimeediat, on Eestis vaid kümmekond. Multimeediaga puutuvad kokku küll vähem või rohkem kõik veebirakendustega seotud firmad, kuid mahult on see valdkond vähetähtis ja seetõttu seda eraldi ei mainita. Multimeedialahendus on toode, mida on hea näidata portfellis kui tippu, milleks firma on võimeline. Muidugi napib Eestis ka multimeedialahenduste tegijaid ja see on suletud ring: vähe infot ja vähe tellijaid, tegijad ei arene või rakendavad oma potentsiaali muus suunas. Multimeedia praegust seisu Eestis võib nimetada samasuguseks nagu reklaamiturul kümme aastat tagasi ? ka siis küsiti algajatelt reklaamitegijatelt, miks nad sellega tegelevad. Multimeedia võimaluste laialdase kasutamise perspektiiv paistab ahvatlev, kuid tehakse peamiselt väiksemahulisi rakendusi ehk bännereid ja e-kaarte. Nii ongi seminaridel peamine esitlusvahend Powerpoint, sest sellega suudab lektor ise, kiiresti ja kuludeta oma kava kokku panna ? mis sellest, et publikut selline esitusviis eriti ei köida.

Praegused suuremahulise multimeedia tellijad on Eestis pangad ja suurettevõtted. Kuid multimeedia valmistamise programmid arenevad kiiresti ja töö nendega lihtsustub. Kiire arengu miinusena aegub multimeediatoode kiiresti, nagu on juhtunud näiteks Regio autoteede atlase CDga. See valmistati oma aja võimaluste kohaselt, kuid kolm aastat pärast turule toomist tundub toode juba aegunud olevat, ka jääb puudu atraktiivsusest. Atraktiivsus on väga tähtis, tunnistab Regio osakonnajuhataja Leida Lepik. Regio plaanibki atlase uut versiooni, kuid selle teostamine täies ilus sõltub riigi toetusest. Kavas on mängudele sarnaneva kolmemõõtmelise keskkonna rajamine ? inimesel on asju lihtsam ette kujutada nii, nagu need looduses reaalselt olemas on. Samuti mõeldakse Regios, kuidas võimaldada teekonda paremini planeerida, ja kiiremale ning mitmekülgsemale päringute sooritamisele.

Kuigi multimeedial on palju eeliseid, piirab näiteks suuremahuliste esitlus-CDde kasutamist paljude jaoks selle valmistamise hind. Põhjus on selles, et animatsioon, pildi-, video- ja helitöötlus ehk kõik see, mis teebki multimeedia nii ahvatlevaks, on aeganõudev ja töömahukas. Kuigi CD andmekandjana ja ka nende tiražeerimine on odav, ei suuda see üles kaaluda sisu koostamise kulusid. Väikeettevõtja võib see muuta nõutuks, kuid on olemas head näited ühistööna valminud projektidest. Nii koostati aastatel 1999 ja 2000 tollase Investeeringute ja Kaubanduse Arendamise Sihtasutuse koordineerimisel välisturule mõeldud tekstiili- ja puidutootjaid tutvustavad CDd. Iga ettevõtja sai sellel näidata oma toodete paremikku fotodena, lisaks kontaktandmed ning lühiülevaade firmast. CD-lt oli võimalus interaktiivselt liikuda sellel olnud firmade kodulehekülgedele.

Projekt oli siiski natuke ajast ees ? paljud välisfirmad oleksid sel ajal eelistanud infot saada veel paberkandjal ning hilisemad kataloogid otsustati trükkida.

Praegu on ettevõtjatel võimalik analoogse infomaterjali valmistamiseks saada toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ekspordiplaani programmist lisaks muudele toetatavatele tegevustele kas välismessi külastuseks, sellel osalemiseks või eksporditurgudele suunatud reklaammaterjalide valmistamiseks. ?Analoogsete ühisprojektide käivitamine peaks olema erialaliitude südameasi,? usub EASi välisinvesteeringute nõunik Reet Truuts. Masinatööstuse Liidus, mille üheks eesmärgiks on aidata ettevõtetel tutvustada oma tooteid ja tootmist, ongi hetkel käsil andmebaaside koostamine ning ühe osana sellest info-CD väljaandmine. ?Kui mõni teine tööstusharu on sarnasest ettevõtmisest huvitatud, oleme valmis teavet ja kogemusi jagama,? lubab liidu juht Jüri Riives. ?Projekti juures on tähtis, et me saame tootmist ja toodangut näidata - see ütleb kõigile rohkem kui kirjeldus,? lisab ta.

Suure üldistusega võib öelda, et mida enam panna rõhku efektsele välimusele, eriti animatsioonile, seda töömahukamaks ja ka kallimaks kujuneb lõpptulemus. Miks siis ikkagi multimeediat kasutada? Umbes 80 teabest, mis inimene saab, on visuaalne, sest pilt jääb kergemini meelde kui sõna. Multimeedia pakubki teksti osa vähendamist animatsiooni või video kasutamise arvelt. Kõik kirjeldused on võimalik asendada näitamisega. Toodet on lihtsam müüa, kui potentsiaalne ostja näeb sellest võimalikult mitmekülgset pilti. Pildist samm edasi on näidata toodet töötavana. Animatsiooni muudab ilmekamaks ja aitab kinnistada seda toetav heli. Reklaamiuurijad on väitnud, et meloodia kinnistub paremini kui tekst. Helitaust on üks mõjuvamaid meeleolu loomise vahendeid.

Multimeediale tasub mõelda, kui on käsil firma imidži muutmine. Üksikuna ei ole multimeediatootel tihtipeale efekti, kuid see võib olla üks osa firmastiilist ? näiteks animeeritud taustad tooteesitlustele. Firma reklaamid, tootekataloogid ja infobukletid võib siduda ühte keskkonda ja paigutada CD-le. Sellise laserpaadi kinkimine koostööpartnerile annab täielikuma pildi teie firmast. q

- Kaspar P. Loit, Mindworks

Kümneliikmeline meeskond, kes teeks ainult multimeedialahendusi, sureks Eestis nälga. Toidavad peamiselt mahukad andmebaasipõhised süsteemid, millega klient konkreetselt raha teenib. Me teeksime hea meelega mingeid mänge, aga Eesti turg on praktiliste inimeste turg, võib-olla liigagi. Tõsi küll, saadakse aru, et oluline on hea välja näha, kuid kui selgub, et selle eest tuleb ka mõnevõrra rohkem maksta, siis loobutakse. Disain ja atraktiivsus on kahjuks esimesed, mille pealt siinsed ettevõtjad kokku hoiavad. On juhtunud, et lisame projektile multimeediat selleks, et projekt oleks tegijaile ehk meile põnevam, samas oluliselt hinda tõstmata. Seda teed lähevad ka paljud uued tegijad ? oma taseme näitamiseks kujundatakse ja animeeritakse toodet hoopis rohkem, kui tellija selle eest maksab.

Autor: Maris Lindoja

Hetkel kuum