Kadi Heinsalu • 19. november 2003 kell 15:51

Rahandusministeerium hoiatab: müüakse EL struktuurifondide võltstaotlusvorme

Rahandusministeeriumini on jõudnud informatsioon EL struktuurifonde puudutava taotlusvormide müügi kohta asutustele ja eraisikutele anonüümse pakkuja poolt.

Väidetavalt on tegemist struktuurifondide taotlusvormide paketiga, mille hinnaks küsitakse 400 krooni.

Struktuurifondide taotlusvormid on hetkel veel väljatöötamisel, mis kinnitatakse vastava meetme eest vastutava ministri määrusega. Määruse jõustumisel pannakse taotlusvormid ametlikult üles struktuurifondide administreerimisega tegelevate asutuste kodulehekülgedele.

Pakutav taotlusvormide pakett ei oma seost Rahandusministeeriumiga. Kogu struktuurifonde puudutav informatsioon pannakse üles Rahandusministeeriumi koduleheküljele ja mingeid eksklusiivseid õigusi info levitamiseks ühelegi eraettevõtjale ei anta. Kui tekib kahtlusi info õigsuses või pakutakse materjale, mida ei ole ametlikult üleval struktuurifonde puudutaval koduleheküljel, siis palun pöörduda info õigsuse kontrollimiseks Rahandusministeeriumi poole.

Hetkel kuum