Kadi Heinsalu • 20. november 2003 kell 9:19

Valitsus otsustas täiendava rahajaotuse kohalikele omavalitsustele

Valitsus kiitis heaks toimetulekutoetusteks 2003.aastaks määratud täiendavate vahendite jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste lõikes.

Täiendavate vahendite jaotus tehakse seaduse 2003. aasta riigieelarve

ning seaduse riigi 2003. aasta lisaeelarve alusel ning kooskõlas valitsuse määrusega nr 49 seaduses 2003. aasta riigieelarve eraldisteks kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud vahenditejaotamise kord.

Eelnõu eesmärgiks on jaotada seaduses 2003. aasta riigieelarve eraldisteks kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud täiendavad vahendid, et tagada toimetulekutoetuste väljamaksmine.

Eelnõu kohaselt jaotatakse ülalnimetatud määruses nimetatud toimetulekutoetusteks määratud vahenditest täiendavalt 55 229 000 krooni kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt eelnõu lisale. Ülalnimetatud

määruse kohaselt nähakse kohaliku omavalitsuse üksuste tasandusfondi arvestatudvahenditeks ette kokku 413 miljonit krooni, millest 206 miljonit jaotatinimetatud määrusega ning 207 miljonit jaotatakse täiendavalt vastavalt määrusessätestatule.

Täiendavalt toimetulekutoetusteks eraldatud summa jaotatakse nimetatud määruse alusel, mille kohaselt esitab Rahandusministeerium toimetulekutoetuste täiendavate vahendite jaotuse hiljemalt 15. septembriks 2003. a valitsusele otsustamiseks. Täiendavates vahenditest (kogusummas 207 miljoni) 100 miljonit jaotati valitsuse 22. juuli 2003. a korraldusega, kuna nimetatud määruse kohaselt on valitsusel õigus valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotluse alusel otsustada vahendite eraldamine, ootamata eelpool nimetatud tähtaega, kui vallal või linnal ei piisa tasandusfondis toimetulekutoetusteks arvestatud vahenditest toetuste väljamaksmiseks ning vahendite puudujääk seab ohtu toetuste väljamaksmise.

Tulenevalt eeltoodust on toimetulekutoetuste täiendavatest vahenditest praegu jaotamata 107 miljonit krooni. Sotsiaalministeeriumi ettepanekul eraldatakse kohalike omavalitsuste poolt esitatud täiendavate vahendite taotluse alusel 55 229 000 krooni ning seega jääb veel jaotamata 51 771 000 krooni. Ülalnimetatud

määrus näeb ette, et toimetulekutoetusteks määratud täiendavat vahendite vabajääk jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt.

Eelnõu vastuvõtmine ei too seletuskirja kohaselt kaasa täiendavaid riigieelarve

kulutusi, kuna omavalitsusüksustele eraldatavad vahendid on planeeritud 2003. aasta riigieelarves.

Hetkel kuum