Kristiina Randmaa • 25. november 2003 kell 11:53

Detsembrist saab sisetransiiti vormistada elektrooniliselt

Detsembrist saavad tolli kliendid siseriikliku transiiti vormistada elektrooniliselt.

Valitsuses kinnitatud ja 1. detsembril jõustuv 'Transiidi tolliprotseduuri

rakendamise eeskiri' annab tolliformaalsuste teostamiseks lisakspaberkandjal edastatavale transiidi tollideklaratsioonile võimaluse kasutadaka EDI standardteadete - eelnevalt tolli poolt kindlaks määratud formaadisja kindla struktuuriga elektroonilisel teel edastatav ja vastuvõetav andmetehulk - vahetamist, teatas tolliamet.

Elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu transiidi tolliprotseduuri rakendamisel kaasneb transiitveo saatedokumendi kasutamine koos

kaubanimekirjade või lastinimekirjadega, mis moodustavad tollideklaratsioonilahutamatu osa. Saatedokument trükitakse välja elektrooniliseandmetöötlussüsteemi kaudu ja seda kasutatakse tolliformaalsusteteostamisel.

ENCTS rakendumisel kehtib lisaks üldtagatise kasutamise ja tagatisest

vabastamise kriteeriumiks nõue, mille kohaselt ühe printsipaali kõikidelõpetamata transiitvedude tekkida võivast tollivõlast tulenev maksusumma eitohi ületada tollivõla limiiti. Üldtagatised registreeritakse ENCTSsüsteemi, seoses sellega printsipaalid peavad ümber vahetamagarantiisertifikaadid tagatistolliasutuses.

Käivitatav elektrooniline andmetöötlussüsteem ühildatakse 1. mail 2004

Euroopa Liidu Ühistransiidi konventsiooni liikmesriikides toimivaelektroonilise transiidi süsteemiga NCTS (New Computerised Tarnsit System).Süsteemide ühildamise järel saab elektroonsete sõnumite abil andmevahetustoimuma nii ettevõtete ja Eesti tolli kui ka Eesti tolli ja NCTS-ga liitunudriikide tolliadministratsioonidega.

Elektroonse suhtlemise (EDI) eelduseks on EDI-loa saamiseks lepingu

sõlmimine tolli ja ettevõtte vahel. Selleks tuleb ettevõtetel pöördudapiirkondlikku tolliinspektuuri. Kuna Euroopa Liidus toimub kogutransiidisüsteemi tollivormistus elektroonselt, siis 30. märtsist 2004peavad hakkama kõik Eestis transiiti korraldavad ettevõtted edastamadeklaratsioone elektroonselt ENCTS-is.

Tolliameti nägemuse kohaselt kiireneb süsteemide liitmise järel transiidi

tolliprotseduur, tõhustub kauba liikumise jälgimine nii siseriiklikult kuika EL-i liikmesriikides, vähenevad dokumentide töötlemiskulud jaadministratiivkulud. Lõpptulemusena peaksid paranema Eesti ettevõteteärivõimalused ja tõusma Eesti riigi kui terviku konkurentsivõime ja maine.

Täpsem info: http://www.customs.ee/est/transiit/encts.htm

Hetkel kuum