ÄP fototoimetus • 25. november 2003 kell 22:00

Uued seadused transpordis ja logistikas

27.01.2003 ? sellest kuupäevast on uue vormi kohane tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus nõutav Venemaa, Soome, Hollandi, Rumeenia ja Ungari piiri ületamisel ja liiklemisel nende territooriumil

01.02.2003 ? jõustus liiklusseaduse muutmise seadus (RT 2002, 105, 613); paragrahvi 2 kohaselt ei või autorongi koosseisus oleva haagise registrimass ületada vedukiga vedada lubatud haagise suurimat registrimassi

20.03.2003 ? selle ajani on maksumaksja kohustatud pöörduma autoregistrikeskusesse vastavate kirjete saamiseks, kui veoauto registreerimistunnistusel puuduvad kirjed veoauto registri- või täismassi, telgede arvu ning veotelje õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse või autorongi koosseisus kasutatava haagise suurima massi kohta (RTI 2000, 81, 515)

31.03.2003 ? selle ajani vahetab autoregistrikeskus kirjete kandmisega seotud veoautode registreerimistunnistused välja riigilõivu nõudmata (RT I 2000, 81, 515)

01.04.2003 ? jõustusid käibemaksuseaduse muudatused

15.04.2003 ? maksumaksja on kohustatud selleks ajaks arvutama ja tasuma 2003. aasta esimesel kvartalil tasumisele kuuluva raskeveokimaksu, tasudes selle koos järgmisel maksustamisperioodil tasumisele kuuluva summaga (RT I 2002, 110, 655)

01.07.2003 ? ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppes (ADR 2003) on muudetud tulekustuteid puudutavat osa; muudatus hakkab kehtima rahvusvahelistel vedudel

01.07.2003 ? jõustub vedelkütuse seadus (RT I 2003, 21, 127)

31.08.2003 ? Saksamaa kiirteedel hakkab kehtima uus maks üle 12tonnise kogumassiga veokitele

01.11.2003 ? selleks ajaks tuleb Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioonile esitada CEMTi veolubade taotlus järgmiseks aastaks, koos nõutavate andmetega tegevusloa, sõidukikaartide ja kasutatavate sõidukite kategooriate kohta

02.11.2003 ? hakkab kehtima Saksamaa kiirteemaks veokitele

31.12.2003 ? selle ajani loetakse teenuse ekspordiks rahvusvahelist reisijatevedu teostava raudteeveeremi omanikule või valdajale või teda esindavale Eesti või välisriigi ettevõtjale osutatud raudteeinfrastruktuuri kasutamise teenus

01.01.2004 ? hakkab kehtima Eesti raskeveokimaks

01.01.2004 ? hakkab kehtima Austria kiirteemaks veokitele

01.01.2004 ? hakkab kehtima uus Venemaa tollikoodeks (loe lähemalt 11. novembri Äripäevast)

01.01.2004 ? CEMTi veolubasid kasutavale vedajale kehtestatakse vedude teostamisel ajaline piirang kuus nädalat, seejärel peab vedaja pöörduma tagasi koduriiki

01.01.2005 ? jõustuvad ohtlike ainete veol sõidukite juhtmestikule esitatavad nõuded (RTL 2002, 6, 53)

01.01.2006 ? sellest ajast kohaldatakse autojuhi ametikoolituse tunnistuse ja alarmsõidukijuhi tunnistuse kontrollimiseks esitamise nõuet

01.01.2010 ? jõustub ohtlike ainete veol mootorsõidukitele ja haagistele blokeerimatu pidurisüsteemi ja aeglustussüsteemi omamise nõue (RTL 2002, 6, 53)

Autor: ÄP

Hetkel kuum