1. detsember 2003 kell 22:00

Eesti Pank näeb probleeme

Eesti majanduskasv kiireneb järgmisel aastal eeldusel, et maailma majanduses leiab aset kauaoodatud tõus, millest saab osa ka Eesti ekspordisektor.

Eesti majandust ootavad tõsised probleemid, juhul kui ei suurene Eesti ekspordimahud ning ei kahane jooksevkonto defitsiit. Majanduse kohandumisvajadus võib seetõttu lähiaastatel kärpida majanduskasvu 2,5?3,5 protsendi tasemele.

Hinnakasv 2003. aastal on 1,5 protsenti, jäädes ajalooliselt madalaimaks. 2004. aastal kiireneb inflatsioon eelkõige administratiivsete hindade kasvuna ja aasta keskmisena jääb nelja protsendi juurde, mille järel eeldatavasti taas langeb.

Välistasakaalu paranemist peaks toetama välisnõudluse taastumisel nii ekspordi kasv kui ka sisemajanduse impordinõudluse alanemine. Jooksevkonto defitsiit alaneb 2004. aastal 11 protsendile SKTst.

Tänavu kasvab eratarbimine Eestis reaalselt 6,7 protsenti. Kahel järgneval aastal pärsib eeldatav intressitõus laenuraha arvel elamist ning kiirenev inflatsioon pidurdab reaaltulude kasvu.

Kui väliskeskkonna taastumine viibib, siis võib väliskaubanduse kasv jääda prognoositust väiksemaks.

Ohtlikuks võib kujuneda ka see, kui palga kasv ületab märkimisväärselt tootlikkuse kasvu ning langeb ekspordisektori konkurentsivõime.

Autor: ÄP Online

Hetkel kuum