Gea Velthut-Sokka • 1. detsember 2003 kell 15:47

Pakendiseaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

Keskkonnaministeerium saatis valminud pakendiseaduse eelnõu kooskõlastusringile, teatas ministeerium pressiteates.

1995. aastal kehtima hakanud pakendiseaduse põhjaliku muutmise tingis esmalt olemasoleva paknedi tagasivõtusüsteemi kehv toimimine. Probleem on ka asjaolu, et pakendijäätmete kogus kasvab võrdeliselt tarbimise suurenemisega, suurendades sedamööda ka koormust keskkonnale. Pakendiseaduse vastuvõtmise tingib ka vajadus saavutada juba 2001. aastaks seatud eesmärk, taaskasutada pakendijäätmete kogumassist aastas vähemalt 50% aastas ja ringlussevõetuna 25%.

Nimetatud eesmärkide saavutamiseks näeb pakendiseaduse eelnõu kauba turustajale ette kohustuse kauba müügipakend tagasi võtta või osaleda *tootjavastutus organisatsioonis'. Teiseks meetmeks on tagatisraha ehk pandi kehtestamine pakendile. Tagatisraha saab ostja tagasi, kui pakendi müüjale tagastab. Tagatisrahaga maksustatud pakendil peab olema vastav märgistus. Kolmandaks mõjuriks on pakendiaktsiis.

Kehtiva pakendiseaduse kohaselt saab Eestis täidetud, imporditud ja taassisseveetud alkoholi ja karastusjoogipakend vabastuse aktsiisimaksust, juhul kui importija või tootja korraldab pakendite kogumise ja taaskasutamise vähemalt 60 % ulatuses. Uus seaduse suurendab kogutava pakendi protsendi 80-ni esimeseks jaanuraiks aastal 2006.

Pakendiettevõtjate (ettevõtjad, kes täidavad või kasutavad pakendeid või impordivad, jaotavad või turustavad pakendatud kaupu) kõrval paneb seadus kohustusi ka kohalikele omavalitsistele, kelle ülesanne on korraldada pakendi ja pakendijäätmete kogumine ja sortimine. Pakendijäätmete kogumise ja nende käitlemiskulud katavad tootjad.

Pakendiseaduse eelnõu põhieesmärk on vähendada jäätmete teket ja tekkivad jäätmed suunata enam taaskasutusse.

Eelnõu saadetakse:

Eesti Jäätmekäitlejate LiitEesti PakendiühingEesti Tööandjate ja Tööstuse KeskliitEesti Kaubandus-Tööstuskoda

Haridus- ja Teadusministeerium

KaitseministeeriumKultuuriministeeriumMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumPõllumajandusministeeriumRahandusministeeriumSiseministeeriumSotsiaalministeeriumVälisministeeriumMinister J. ÕunapuuEesti Linnade Liit ja Eesti Omavalitsusliitude ÜhendusMaavanemad

Eesti Keskkonnaorganisatsioonide Kojale ja Eesti Looduskaitse

Seltsile.

Mitmed erialaliidud kritiseerisid täna pakendiseaduse eelnõu teravalt.

Hetkel kuum